Детски работни ателиета се организират на 1-ви юни в Казанлък

Детски работни ателиета се организират на 1-ви юни в Казанлък

Ателиетата са по проект „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” чрез ЕСФ На 01.06.2012 в парк „Розариум” от 11.00 часа ще бъдат организирани детски работни ателиета. Мероприятието е част от дейностите по проект „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Европейски социален фонд. Бенефициент по проекта е община Казанлък с партньори ОУ „Г. Кирков” и СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания”. За реализирането на проекта общината работи в сътрудничество с Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – гр. Стара Загора. Работните ателиета се организират съвместно от община Казанлък, екипа за управление на проекта с ръководител г-жа Мария Гинева, технически координатор, трудотерапевти и Дневен център за деца с увреждания, гр. Казанлък, с директор г-жа Мараджиева. В ателиетата децата ще работят с различни материали – глина, хартия, гипс. Ще бъдат организирани подвижни игри и рисунки на асфалт. Целта на мероприятието е равнопоставеното участие в извънкласни дейности на деца със специални образователни потребности, в което могат да се включат всички желаещи деца от общината.

   

0 коментарa

Виж още