ВСС ще уеднаквява интернет - страниците на съдилищата

ВСС ще уеднаквява интернет - страниците на съдилищата

Работна група от магистрати, информатици и съдебни служители ще изготви концепция за унифициран интерфейс на електронните страници на съдилищата в страната. Това реши на днешното си заседание комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС. Концепцията ще бъде реализирана в рамките на бъдещ проект. Партньор на ВСС ще е Програмата за развитие на съдебната система. Уеднаквяването на интернет – страниците на съдилищата ще улесни достъпът на гражданите до информацията в тях. Те ще могат безпроблемно да се ориентират и да намират необходимите им данни от всеки един съд в цялата страна. И сега, в изпълнение на законовите изисквания, всички съдебни актове се публикуват, но различният изглед на сайтовете създава затруднения за ползвателите им. Създаването на унифициран интерфейс ще осигури напълно исканата от закона публичност, ще спомогне за изграждането на единен облик на съдебната система и ще отговори на обществените очаквания за прозрачност на дейността на съдебните органи.

   

0 коментарa

Виж още