Внесоха исканите от морските кметове промени в закона

Внесоха исканите от морските кметове промени в закона

Народният представител от ПП ГЕРБ Иван Вълков внесе днес в парламента по време на пленарно заседание тектовете за промяна и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата. Законопроектът цели общините да имат възможности за изграждане, реконструкция и рехабилитация на рибарски пристанища, както и свързаните с тях брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите. Преди седмица кметовете на Бургас и Поморие настояха пред премиера Борисов за промяната в закона, с която общините ще могат да изграждат буни като щит срещу големите вълни. Съоръженията навътре в морето ще омекотяват вълните при бурни и ураганни ветрове и ще пазят бреговата ивица. Сега се предлага създаване на нова разпоредба, с която се създава възможност за изграждане на брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения. Предвижда се това са става от публично-правни субекти - държавата и общините, като реализираните строежи ще са публична държавна собственост. "Така ще се предоставят повече възможности на общините като по-добри стопани на крайбрежната територия в населените места, с оглед нейната защита от неблагоприятно въздействие на водите. При необходимост от брегозащитни и брегоукрепителни дейности, те ще могат да изразходват законосъобразно собствени средства за реализиране на посочените съоръжения. Освен това, с оглед своевременна защита от вредното въздействие на водите, с предложената промяна ще се осигури по-добра оперативност и бързина на строителството", коментира заложените промени в закона народният представител от ГЕРБ и Председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Иван Вълков.

   

0 коментарa

Виж още