Вместо сметище, Стара Загора можеше да има модерен завод за отпадъци

Вместо сметище, Стара Загора можеше да има модерен завод за отпадъци

Вместо сметище, Стара Загора можеше да има модерен завод за обезвреждане и оползотворяване на битови отпадъци и към днешна дата пред Общината нямаше да стои проблемът какво ще се случи след 16 юли 2009-а, когато по силата за заповед No 192-НО-ИО-АО/2007 г. на МОСВ трябва да преустанови експлоатацията на депото за неопасни отпадъци на Мандра баир. "Преди 2.5-3 години в Община Стара Загора бяха получени 3 уникални оферти от водещи европейски компании, които предлагаха да инвестират в заводи за преработка на отпадъци. Те поемаха ангажимента да осигурят финансирането, а също така да извозват битовите отпадъци от контейнерите, без това да доведе до повишаването на такса-смет. От община Стара Загора се изискваше само да предостави терен, където да бъде изградено съоръжение, и да си даде боклука. Но вместо да приемем тези оферти, администрацията предложи и Общинският съвет гласува да бъде удължен договорът с "Нелсен Чистота" още преди срокът му да беше изтекъл." Това съобщи вчера д-р Георги Попниколов, бивш общински съветник от ССД и председател на постоянната комисия по екология и спорт в предходния Общински съвет. "От тогава до сега нещата са се променили и вероятно тези промени са в положителен аспект. И ако сега бъдат потърсени тези западни компании, сигурно ще се отзоват", каза още д-р Попниколов. Според официалната информация, в Община Стара Загора битовите отпадъци са около 50 000 т на година и се предвижда да достигнат до 70 000 т до 2020 г. В областта боклукът е около 100 000 т, с прогноза за 150 000 т през 2020 г. Ако сега бъде изградено ново регионално депо, неминуемо след години ще възникне проблемът със съхраняването на растящия отпадък и тогава Стара Загора ще трябва или да го вози в друга област, където ще има изграден такъв завод, или ще трябва да си го строи. Какво ще се случи със сметището на Мандра баир след 16 юли и ще помогне ли държавата, ако Стара Загора инициира изграждането на модерен завод за оползотворяване на битовите отпадъци? Отговорите на тези въпроси четете в интервюто на "Старозагорски новини" със зам.-министъра на околната среда и водите Чавдар Георгиев: - Г-н Георгиев, възможна ли е по-бърза процедура за издаване на комплексно разрешително за изграждане на депо за обезвреждане на отпадъци в Стара Загора? - Категорично не. Няма как, процедурите са установени по отношение на всички. - А облекчена процедура по финансиране на строежа му? Тоест, да бъдат осигурени пари от републиканския бюджет, а след като дойдат парите по оперативната програма, да бъдат възстановени? - Ние работим по оперативна програма и в републиканския бюджет не са предвидени такива разходи. Но там има създаден фонд, който би могъл да съфинансира, да поеме в някаква степен финансиране на такива проекти и след това те ще се възстановят от оперативната програма. - Според плана, разработен от Дирекцията за управление на отпадъците към МОСВ, който Вие обявихте на пресконференцията в Стара Загора, има вероятност на 16 юли т.г. (срокът е определен със заповед на МОСВ) старозагорското сметище на Мандра баир да не бъде затворено. Бихте ли уточнили, г-н Георгиев? - Там където е възможно, с малки мерки, дадено депо да се приведе във временно съответствие - тоест да се направят ограждения, да се постави кантар, вероятно ще се разреши то да бъде използвано 2-3 години до изграждане на новото. - Чие беше заданието да правим регионални депа, а не заводи за битови отпадъци? - Във връзка с изравняването на практиките у нас и в ЕС е било уточнено, че на България е необходима тази база от инфраструктурни съоръжения, а над нея вече ще се надграждат и заводите. И ще Ви обясня защо. Вероятно е смятан някакъв финансов модел, а депата са най-евтините съоръжения за обезвреждане на отпадъци. Естествено това е било съгласувано с експерти от ЕК. - Но решението е българско. - Решението е българско дотолкова, доколкото имаме и предходен вариант на националната програма за управление на отпадъците - 2003-2007 г. Значи е решавано някъде през 2002 г. - Ако Стара Загора има инициатива да построи завод за отпадъци вместо депо, може ли да разчита на някаква финансова подкрепа от държавата? - Финансова подкрепа може да получи, но съвсем минимална. Това, което оперативна програма може да направи, е да финансира изграждането на базисната инфраструктура от регионални депа. Ако искате обаче да изградите някаква инсталация за обезвреждането на отпадъци и имате оферти за това със съответния икономически анализ, там трябва да е посочено за колко години този завод ще се изплати в условия на работа. Това са приходоносни инвестиции. Вероятно на някакво съфинансиране от държавата ще можете да разчитате, но основната инвестиция ще трябва да се набави или по линия на публично-частното партньорство, т.е. от страгетическия инвеститор, който си изберете, или кредитно финансиране от някаква кредитна институция.

   

0 коментарa

Виж още