Варненци се трудят срещу 725 лв. месечно, мъжете по-платени от жените

Варненци се трудят срещу 725 лв. месечно, мъжете по-платени от жените

Средната месечна заплата във Варненска област през първото тримесечие на годината е 725 лева, или с 6 лева под средния показател за страната. Областта е на пето място по заплащане на труда. Значително по-високи заплати получават в областите София (столица) – 1001 лева, Стара Загора – 784 лева, Враца – 765 лева и София (област) – 757 лева. В сравнение с предходното тримесечие заплатата във Варненско се увеличава с 1 лев (0.1%). В някои дейности като „Селско, горско и рибно стопанство” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” възнагражденията са се вдигнали значително. Намаляват възнагражденията в дейностите „Строителство”, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 3.5% и други. Най-високи през тримесечието са заплатите в дейностите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1225 лева (1582 лева за страната), „Транспорт, складиране и пощи” – 1171 лева (761 лева за страната), „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1184 лева (1724 лева за страната), „Финансови и застрахователни дейности” – 1077 лева (1394 лева за страната). С едни от най-ниските заплати в областта остават заетите в дейностите: „Хотелиерство и ресторантьорство” – 520 лева (475 лева за страната), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 587 лева (664 лева за страната), „Строителство” - 526 лева (592лева за страната). Спрямо същото тримесечие на 2011 г., средната месечна заплата в Област Варна се е увеличила с 55 лева (8.2%). Общественият сектор изпреварва частния по заплащане с 30 лева, докато през първото тримесечие на 2011 година разликата в полза на частния сектор е 68 лева. През тримесечието средното възнаграждение на мъжете изпреварва това на жените със 185 лева, докато през същото тримесечие на 2011 г. изпреварването е било по-малко – със 160 лева. По предварителни данни на Националния статистически институт и Териториално статистическо бюро – Варна, наетите по трудово и служебно правоотношение в областта към края на март тази година са 136903 лица. В сравнение с края на миналата година те намаляват с 1.4% или с 1938 души. Броят на приетите на работа през тримесечието е 13289 лица, а на напусналите 14574. Останалите без работа през периода са главно от частния сектор.

   

0 коментарa

Виж още