Варна е домакин на международен Хумболтов симпозиум на тема „Черноморското пространство от неолита до ранната желязна епоха

Варна е домакин на международен Хумболтов симпозиум на тема „Черноморското пространство от неолита до ранната желязна епоха

От 16 до 20 май 2012 г. във Варна ще се състои международен Хумболтов симпозиум на тема „Черноморското пространство от неолита до ранната желязна епоха (6000 - 600 г. пр. Хр.), съобщиха организаторите. Културни взаимовръзки в Циркумпонтийската зона и контакти със съседните й райони)“. В научния форум ще вземат участие около 80 утвърдени и млади учени от България, Белгия, Великобритания, Германия, Грузия, Румъния, САЩ, Словения, Турция, Украйна, Унгария и Франция. Симпозиумът е организиран с финансовата подкрепа на фондация Александър фон Хумболт, Бон, Германия. Това е последният от серия от три научни Хумболтови конференции, посветени на пра- и протоисторията на земите около Черно море. Първите два симпозиума бяха проведени съответно в Тбилиси и Кишинев. За провеждането на предстоящия форум беше избран град Варна, проучванията в района на който дадоха изключително богата информация за праисторията на Западното Причерноморие и изобщо на Европа (особено важни са проучванията на Варненския халколитен некропол, праисторическия солодобивен център Провадия-Солницата и праисторическия комплекс Дуранкулак). Първите два симпозиума подчертаха актуалността, отдавна назрялата необходимост от тези форуми. Преди политическите промени в края на 80-те години на миналия век огромната част от причерноморското пространство беше затворена за активни археологически изследвания и обмен на научна информация; за две десетилетия след промените, макар и бавно, за отделни части от региона се натрупаха резултати от нови изследвания, станаха достъпни и находките от старите проучвания. Всичко това предлага за първи път широка база за принципно нови заключения за историята на един регион на границата между Предна Азия и Европа, който е сред древните иновационни центрове на Стария свят – изявена контактна зона на култури, развивали се при много различни природни условия и поради това представящи различни системи на обществото и материалната култура.

   

0 коментарa

Виж още