В добро състояние са водните басейни в община Гърмен

В добро състояние са водните басейни в община Гърмен

Добро е състоянието на реките, язовирите и водоемите на територията на община Гърмен. Проверка на всички язовири и водоеми в общината е направена от страна на местната власт и не са констатирани проблеми относно сигурността. Няма и такива, които да са с почти пълен капацитет. Направено е почистване на речните корита на територията на община Гърмен, за да се гарантира нормалното преминаване на водата. Активното снеготопене в гърменско все още не е започнало и за момента ситуацията е съвсем нормална, а според кмета на общината не се очакват проблеми в това отношение, защото са взети необходимите мерки. Опасните места в община Гърмен, където в предишни години е имало случаи на наводнявания са няколко. Едното от тях е поречието на река Канина, а другите две опасни места са деретата край селата Дъбница и Дебрен.

   

0 коментарa

Виж още