България и Румъния демонстрираха организацията на бъдещото въздушно пространство

България и Румъния демонстрираха организацията на бъдещото въздушно пространство

Организацията на бъдещото въздушно пространство между България и Румъния беше демонстрирана днес чрез симулации в реално време. Събитието е част от проекта DANUBE FAB и се проведе в рамките на Деня на отворените врати в Експерименталния център на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) в гр. Бретини, Франция. Целта на симулациите е да се оценят и сравнят различните варианти за организация на въздушното пространство и трасета в DANUBE FAB, както и да се набележат най-добрите варианти по показателите ефективност, безопасност, капацитет и др. „Проектът за функционален блок от въздушно пространство - DANUBE FAB измина значителен път и демонстрира сериозен прогрес”, заяви генералният директор на ДП „Ръководство въздушно движение” Деян Динев. Той каза, че симулациите в реално време на новата организация на въздушното пространство на България и Румъния е най-голямото събитие от този тип, провеждано досега. С оглед демонстрираните днес междинни резултати в рамките на извършваните симулации в реално време е създадена увереност в двата доставчика на аеронавигационно обслужване(„Ръководство въздушно движение” и ROMATSA), че България и Румъния ще установят DANUBE FAB в рамките на поставения от ЕК срок – 4 декември 2012 г. Военните ползватели на въздушното пространство и военните ръководители на полети са ангажирани в подготовката и участват активно в изпълнението на симулациите в реално време. В деня на отворените врати Експерименталният център на Евроконтрол беше посетен както от представители на заинтересованите страни България и Румъния, така и на международни организации и доставчици на аеронавигационно обслужване от Украйна, Молдова, Унгария и Македония.

   

0 коментарa

Виж още