Бургас е домакин на обучителен семинар за доброволческо движение при извънредни ситуации

Бургас е домакин на обучителен семинар за доброволческо движение при извънредни ситуации

Областната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Бурса е домакин на двудневен семинар за обмяна на опит в областта на доброволческото движение при бедствия и аварии. В срещата участват представители на турски доброволчески асоциации,които представят техния модел на работа при бедствия. В семинара участват четирима доброволци от Асоциацията за издирване и спасяване в община Нилюфер, гр. Бургас, Турция представители на Главна дирекция ПБЗН от отделите международно сътрудничество и международни проекти и бургаски пожарникари. Директорът на ПБЗН в Бургас комисар Васил Василев каза, че в продължение на два дни се обсъжда развитието на доброволното движение, а целта да се обмени информация по отношение на доброволното движение у нас и в Турция. „От българска страна имаме доста какво да направим в тази посока. Има известен регламент в закона за защита от бедствия, има и подзаконови нормативни актове,които регламентират тази дейност. Основен ангажимент за развитие на доброволното движение имат кметовете на общини съгласно нормативната уредба, но за съжаление констатираме, че не се случват добре нещата към момента. Все още в България се разчита на това, което до момента работи като организация, а именно държавните структури във всички общини и извън общините. Държавата не е в състояние да обезпечи държавни служители за тази дейност по много причини. В Европа има традиции, които са 150 годишни в различните държави в ЕС, а ние все още не успяваме добре да сработим в тази посока. На територията на Бургаска област имаме три общини- Бургас, Несебър и Камено където по-голямата част от пътя е извървян ,но процесът практически не е приключен окончателно”, каза Васалев относно доброволческото движение у нас за защита при бедствия и аварии. В Турция това доброволческо движени е на база на създаването на асоциации. Те започват да се формират и активно да работят след 2004 година, след катаклизмите и наводненията на тяхна територия и се формират към общините на чиято територия се намират. Действат изцяло на доброволен принцип и са на самоиздръжка, като при нужда работят съвместно с държавните представители от пожарната и тяхната гражданска защита. В момента на територията на тримилионния град Бурса има 150 доброволци от различни асоциации, каза Фатих Ъшък председател на Асоциацията за издирване и спасяване, като само в тяхната асоциация членуват около 50 души доброволци. Светлин Станев от ГД „Пожарна безопасност и спасяване” сектор ”Международни отношения, НАТО, ЕС и хуманитарни операции” обясни, че не случайно Бургас е избран за домакин наа тази среща. Областта е най- голяма като територия от всички области в страната, а освен това на нейна територия съществуват почти всички видове потенциално опасни рискове, които биха могли да се случат. Освен това област Бургас има сухопътна и морска граница с Република Турция, а при нужда обновено първите, които се отзовават са съседите. След този първи обмен на информация, може да се търсят и възможности за обмен на програми за обучение на ученици и населението. Допирни точки за сътрудничество между двете страни биха могли да бъдат и обмяна на преподаватели, организиране на курсове за обучение. Разликата между доброволческото движение при бедствия в ЕС и Турция е, че при нашите съседи то е съвсем безвъзмездно. В ЕС макар това невинаги да се измерва във финансови стойности, понякога доброволците в ЕС ползват различни облаги или преференции. Комисар Василев каза, че в момента в структурите на МВР и в ПБЗН, като част от нея текат реформи за оптимизиране на състава. До месец март ще е ясно как съставът им ще бъде оптимизиран, така че необходимостта от доброволческо движение в помощ на държавните структури в страната при бедствия и аварии стои все по-остро на дневен ред.

   

0 коментарa

Виж още