АГ-болницата във Варна има нужда от външен асансьор

АГ-болницата във Варна има нужда от външен асансьор

АГ-болницата във Варна има нужда от изграждането на външен асансьор, който да превозва пациентите в болнични легла. Такова съоръжение никога не е имало, а пациентите и сега се превозват седнали в колички, обясни днес пред съветниците от здравната комисия управителят на болничното заведение д-р Светослав Минков. По негови данни подобна инвестиция излиза над 100 000 лева. Самият асансьор е около 16 000 евро, отделно трябва да се направи проект и да се инвестира в скеле и шахта, обясни шефът на АГ-болницата. Той поиска още да се закупи лапароскопска апаратура за коремни операции, тъй като към момента се ползва под наем апаратът на частния ин-витро център, който е разположен в болницата. Закупуването на подобна апаратура ще спомогне за по-доброто и качествено обслужване на пациентите, обясни д-р Минков. Той посочи, че разполага с подготвени специалисти, които да работят с техниката. Остра е нуждата и от неонатални респиратори за отделението за неденосени бебета. В момента там има седем респиратора, като половината от тях са около 10-годишни, а останалите са с над 20-годишна употреба. Има случай, в които всички респиратори са заети и това създава напрежение сред екипите, обясни управителят на АГ-болницата. Той посочи още, че средства за закупуването им се търсят и от различни спонсори и благотворителни кампании. По данни на шефа на общинската дирекция по здравеопазване доц. Станка Маричнева, всички искания на управителят на АГ-болницата са заложени в бюджета на общината за следващата година. Колко от тях ще бъдат одобрени тепърва ще стане ясно. По инициатива на д-р Минков, местните депутати решиха ОбС да изпрати писмо до държавните социални служби, за да могат да се покриват разходите при спешните състояния на здравно неосигурените лица. Подобни суми се изплащат ако е доказано, че лицето е социално-слабо. Съветниците от комисията по здравеопазване решиха още за освободят от внасянето на дивидент всички общински лечебни заведения, като те ще са длъжни да използват средствата за реинвестиции и покриване на стари задължения. Предложението обаче трябва да бъде одобрено и от комисията по финанси.

   

0 коментарa

Виж още