TEЦ Марица изток 2 защити успешно сертификата си по околна среда

TEЦ Марица изток 2 защити успешно сертификата си по околна среда

„ТЕЦ Марица изток 2"ЕАД успешно защити сертификата си по околна среда за следващите три години. Това стана ясно след завършването на ресертификационния одит по ISO 14001:2004. Одиторите от "ТЮФ Рейнланд" не констатираха несъответствия по процедурите съгласно Наръчника по околна среда на дружеството. Водещият одитор подчерта като подобрение в системата по околна среда това, че разпространяването на информация става по електронен път. Впечатление направи и разработената в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД система за проследяване измененията и допълненията в действащата нормативна уредба по околна среда в страната, както и работата в посока подобрение на разделното събиране на отпадъци. „Сред блестящо представилите се бяха цех "Сероочистващи инсталации 5-8", "Химичен цех", "Автостопанство", "Въглищно стопанство", цех "Сгуроизвоз", отдел "Материално-техническо снабдяване", "КИП и Автоматика", посочи Стефка Бонева, която е ръководител отдел "Екология". Новият сертификат по ISO 14001:2004 продължава действието на досегашния, като с това се доказва привеждането на "ТЕЦ Марица изток 2" EAД в съответствие с европейските екологични норми.

   

0 коментарa

Виж още