Общи условия

Потребителят има право да публикува информация и снимки, да комуникира с другите потребители и да ползва всички допълнителни услуги на сайта http://stara-zagora.org/ при условие, че спазва настоящите общи условия.

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на публикуваните от потребителя снимки, текстове, данни, видео, игри, музика и информация в сайта.

Сайтът не може да се ползва от лица, които не са навършили 14 години.

Потребителят няма право да публикува: - снимки, в чиято видима област присъстват изображения на трети лица, които не са дали изричното си съгласие за публикуване на тези снимки в този сайт; - снимки, върху които трети лица имат защитени от закона права; - снимки със съдържание, което внушава национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост и/или възхвалява или оневинява жестокост или насилие; - снимки със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст; - снимки със съдържание, което изцяло или отчасти противоречи на добрите нрави.

Потребителят няма право да публикува: - текстове със съдържание, върху което трети лица имат защитени от закона права; - текстове със съдържание, което внушава национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост и/или възхвалява или оневинява жестокост или насилие; - текстове със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст; - текстове със съдържание, което изцяло или отчасти противоречи на добрите нрави. Потребителят няма право да публикува: - видео със съдържание, върху което трети лица имат защитени от закона права; - видео със съдържание, което внушава национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост и/или възхвалява или оневинява жестокост или насилие; - видео със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст; - видео със съдържание, което изцяло или отчасти противоречи на добрите нрави.

Потребителят няма право да публикува: - игри със съдържание, върху което трети лица имат защитени от закона права; - игри със съдържание, което внушава национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост и/или възхвалява или оневинява жестокост или насилие; - игри със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст; - игри със съдържание, което изцяло или отчасти противоречи на добрите нрави

Потребителят няма право да публикува: - музика със съдържание, върху което трети лица имат защитени от закона права; - музика със съдържание, което внушава национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост и/или възхвалява или оневинява жестокост или насилие; - музика със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст; - музика със съдържание, което изцяло или отчасти противоречи на добрите нрави

Сайтът има правото да не допуска публикации, които изцяло или отчасти противоречат на горните забрани, както и да премахва такива публикации без предупреждение.

Потребителят няма право да използва сайта като средство за реклама на "импулсни" телефони или други сайтове, както и да изпраща на други потребители рекламни, обидни или вулгарни съобщения. При нарушаване на тези условия по преценка на администратор профилът на потребителя може да бъде изтрит, а достъпът до сайта – отказан. Подобни действия от страна на администратор не подлежат на коментар или оспорване.

Сайтът не публикува и не предоставя на трети лица лични данни като e-mail адрес на потребителя. Този тип данни са предназначени единствено за служебни нужди с цел облекчаване ползването на сайта.

Сайтът си запазва правото да променя профили с недопустимо съдържание; да трие профили, снимки, текстове, видео, игри, музика и да отказва достъп на потребители по своя преценка. Това се прави с цел осигуряване комфорт и спокойствие за останалите потребители.

Сайтът има право да премахва обяви на потребители, ако прецени, че публикацията или част от нея, не отговаря на което и да е от условията, изложени в настоящите Общи условия. В такъв случай потребителят губи всички права, които е имал в сайта. Сайтът няма задължение да възстанови регистрацията на такъв потребител.

Сайтът може във всеки един момент да се откаже от предоставянето на всички или някой от услугите без никакви задължения към потребителите.

Сайтът не носи отговорност за вреди в резултат на доверяване на информация или друго съдържание, поставено в сайта.

Потребителят носи цялата отговорност за ползването на неговото потребителско име и парола, за опазването на неговото потребителско име и парола, както и за това те да не стават достояние на трети лица. Също така потребителят носи цялата отговорност за всички последици (преки и косвени), настъпили от ползването на неговото потребителско име и парола, независимо дали това ползване е осъществено от потребителя или от трето лице.

Потребителят е длъжен да осигури опазване на потребителското име и паролата си. При най- малко съмнение у потребителя, че трето лице има достъп до профила му, потребителят може да промени своята парола за достъп, а също така е длъжен да уведоми за това администратора.

Сайтът си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всяка публикация, която нарушава законодателството на Р. България и/или правото на Европейския съюз.

Ползването на услугите, предлагани от сайта, означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.