III ОУ "Кольо Ганчев" пак разпали кварталните страсти

III ОУ "Кольо Ганчев" пак разпали кварталните страсти

В редакцията на "Старозагорски новини" постъпи жалба от 6 учителки от III ОУ "Кольо Ганчев" - Стара Загора, срещу директора Иван Колаксъзов за системно грубо отношение и психически тормоз над част от персонала. Госпожите съобщават, че непрекъснато са заплашвани с дисциплинарни наказания и уволнение, наричани са "прости даскалици", "безгръбначни", "мекотели", "измет, която трябва да се измете" и др. Той казва: "Аз съм законът, аз съм правосъдието, моят метод на управление е хегемония". Учителките споделят още, че след подобни сцени, те влизат в час разтреперени и разплакани, което не остава скрито от учениците. Вероятно заради това към жалбата е приложена подписка с имената на 159 родители в подкрепа на учителите от III основно училище "Кольо Ганчев" във връзка със "сриване на имиджа на училището през годините и системен психически тормоз и заплахи за дисциплинарни уволнения, причинени от директора на училището Иван Колаксъзов". В жалбата се твърди, че директорът толерира само главната учителка Минка Табакова и счетоводителката, съобщава се за принудително писане и подписване на протоколи от общото събрание с невярно съдържание, заставяне на учителите за "доброволно" гласуване на дарения от диференцираното заплащане в полза на училището, за злоупотреби и др. Жалбата е адресирана до министъра на образованието, младежките дейности и науката, с копие до кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, началника на Регионалния инспекторат по образованието Татяна Димитрова, председателя на Общинския съвет Емил Христов, началника на отдел "Образование, младежки дейности и спорт" Пенка Чавдарова и Иван Поров, председател на Съюзната организация на учителите към КНСБ. Извършване на проверка по жалбата и последващи действия спрямо директора при нарушени морално-етични норми не са в пълномощията на Общината, тъй като принципалът е Регионалният инспекторат по образованието. "Назначила съм комисии, които да направят пълна проверка по изнесените данни в жълбата - уточни Татяна Димитрова, началник на Регионалния инспекторат по образованието. - Това включва както организацията на учебно-възпитателния процес, така и междуличностните отношения и климата в училището. Даденият ни срок от Министерството на образованието за изясняване на случая и съответно за доклад и становище по казуса е 5 декември 2011 г." "След като миналата учебна година с големи усилия направихме ремонта на училището, следваше да се обърне внимание на квалификацията на учителите. От 14 години съм в това училище и никой от по-възрастните колеги не предприема нищо в тази посока. Според Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, ежегодно всеки трябва да се стреми да повиши квалификацията си. Понеже това не става, искам писмени обяснения, което предизвика реакцията на няколко колежки - обясни за медията ни г-н Иван Колаксъзов. - В жалбата са писани неверни и невероятни неща. Миналата година се стремях да осигуря ремонта и тогава никой не роптаеше. Сега, когато той е факт, ме обвиняват в несъществуващи грехове. Това положение не е добро, защото губим ученици и авторитетът на училището пада. В момента в "Кольо Ганчево" се прави контра-подписка, в моя защита, в която засега са се разписали над 200 човека. Това е положението!" Росица РАНЧЕВА

   

0 коментарa

Виж още