EVN България получи признание за дейността си по опазване на щъркелите

EVN България получи признание за дейността си по опазване на щъркелите

Това се случи по време на Международния фестивал на белия щъркел, провел се на 25 – 26 май 2012 г. в с. Белозем, област Пловдив, на който дружеството беше наградено със специална грамота. Отличието беше връчено на председателя на Управителния съвет на EVN България Йорг Золфелнер. Фестивалът се организира от сдружение „Зелени Балкани” и община Раковски и се провежда под егидата на Министерството на околната среда и водите. Тази година Белозем стана домакин и на среща на Европейските селища на щъркелите, в рамките на която EVN България представи своите инициативи за опазването на белия щъркел и съвместни проекти с неправителствени организации в областта на екологията. Дейността на EVN България за обезопасяване на щъркеловите гнезда цели предпазване на птиците от допир с електрическите проводници. Само за последните 4 години дружеството е монтирало 1082 изкуствени платформи за гнездене, които предпазват живота на птиците. Допълнително 1337 стълба от електроразпределителната мрежа са обезопасени чрез монтаж на защитни изолации. Стълбове от електроразпределителната мрежа са предпочитано място от щъркели за разполагане на техните гнезда като често тези гнезда са в непосредствена близост до проводниците. В много случаи това е предпоставка за аварии и инциденти, които от една страна се отразяват фатално на птиците, а от друга причиняват щети и прекъсвания по мрежата. Чрез поставянето на предпазни платформи гнездата се повдигат на разстояние около 1 метър от проводниците. По този начин не само се предпазва животът на птиците, тъй като тези платформи не пропадат между проводниците на електрическата мрежа, но и се намалява потенциалната опасност от подпалване на гнездата. Инициативата на EVN България за монтиране на платформите е съгласувана със съответните регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ). В своята дейност по опазване на природата дружеството си сътрудничи активно със сдружение „Зелени Балкани” и по отношение на опазване на застрашени видове лешояди. EVN България работи активно и с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) по проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България” и по проект „Живот за Бургаските езера”. През 2011 г. двете организации подписаха Меморандум за сътрудничество и разбирателство като до момента EVN България е монтирало защитни изолации на 344 стълба в Югоизточна България, които допринасят за безопасния контакт на този вид птици с електроразпределителната мрежа на дружеството.

   

0 коментарa

Виж още