77 са новоприетите студенти от община Сатовча

77 са новоприетите студенти от община Сатовча

77 на брой са новоприетите студенти в община Сатовча, които през октомври са постъпили в различни висши учебни заведения в страната. Най-голям брой са те от учебните заведения в селата Сатовча и Вълкосел, съответно по 26 и 24. По-голямата част от тях са предпочели да продължат образованието си в ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, както и в СУ „Св.Климент Охридски”. Предпочитаните специалности, които ще изучават студентите са няколко, като сред тях най-много са медицина, фармация, филология, философия и икономика. Общо четири са Средните общообразователни училища на територията на община Сатовча и те са в селата Сатовча, Вълкосел, Слащен и Кочан.

   

0 коментарa

Виж още