7500 нощувки на чужденци в Русе през първите 3 месеца на годината

7500 нощувки на чужденци в Русе през първите 3 месеца на годината

През първите три месеца на 2012 г. чуждестранните гости са реализирали общо 7 531 нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване на територията на област Русе. Те представляват малко над 1/5 от общо реализираните нощувки за периода/22.8%/. В рамките на тримесечието най-много са нощувките на чужденци през месец март-2 995, но през същия месец е най-нисък относителният йм дял, предвид повишената активност на българските граждани, ползвали средства за подслон и места за настаняване в област Русе. Средно за периода януари-март 64.8% от чужденците, реализирали нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване в областта, са представители на държави-членки на Европейския съюз/ 4 879/. От тях 43.0% са ползвали легловата база през март 2012 г. Традиционно най-активни в рамките на тримесечието са румънските гости: те са реализирали общо 1 654 нощувки или 22.0% от всички нощувки на чужденци и съответно 1/3 от нощувките на граждани на ЕС. Германските туристи са реализирали 626 нощувки, като 4 от всеки 10 са през последния месец от тримесечието. Непосредствено след тях се нареждат италианските гости с 578 нощувки или 7.7% от общия брой и близо 12% от всички нощувки на чужденци от държави-членки на ЕС. Сред чуждестранните гости, които не са представители на държави от ЕС, доминират турските граждани с 463 нощувки, като всяка втора е реализирана през м .март тази година. Сериозно присъствие през първите три месеца на годината демонстрират и гостите от Израел, реализирали общо 309 нощувки. Пренощувалите чужденци в периода януари-март 2012 г. във всички средства за подслон и места за настаняване в област Русе са общо 4 005 или 1/5 от всички пренощували лица в тях. Гостите от страни-членки на ЕС са 2 340 или близо 3/5 от всички пренощували чужденци. Румънските граждани са 841 или 21.0% от всички чуждестранни туристи, а делът йм в общия брой на пренощувалите чужденци, живеещи в държави от ЕС достига 35.9%. Те са реализирали средно по две нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване в областта. Втори по активност за периода са гостите от Германия – 329 и те са реализирали средно по 1.9 нощувки. През първите три месеца на тази години разполагаемата леглова база в областта са ползвали 190 италиански граждани, които са реализирали средно по три нощувки в средствата за подслон и места за настаняване. Турските гости са 230 и имат средно по две нощувки. Общо 78 граждани от Израел през първото тримесечие са реализирали 309 нощувки т.е. средно по 4 нощувки. Реализираните нощувки от чуждестранни граждани през първите три месеца на 2012 г. във функциониращите хотели в област Русе са 4 533 или 60.2% от общия брой реализирани нощувки от чужденци във всички средства за подслон и места за настаняване в областта. Почти 2/3 от нощувките в хотелите са реализирани от гости-представители на държави-членки на ЕС. Гостите от съседна Румъния са реализирали общо 781 нощувки в хотелската база, които са близо 1/2 от всички реализирани нощувки на румънски граждани в периода януари-март т.г. . Гражданите на Германия са реализирали общо 521 нощувки т.е. хотелската база е поела осем от всеки десет нощувки на немски туристи, гостували в областта през периода януари-март 2012 г. Аналогичен е делът на нощувките на турските туристи. Близо 70% от реализираните нощувки на италиански гости за първите три месеца на тази година са във функциониращите хотели в област Русе. Малко по-висок е делът на нощувките на граждани на Израел/ 74.4% от реализираните във всички средства за подслон и места за настаняване в областта/. Пренощувалите гости от Румъния, ползвали удобствата на хотелската база в периода януари-март 2012 г., са 477 или или 56.7% от всички румънци. Малко над 80% от немските туристи, нощували в средства за подслон и места за настаняване в област Русе, също са предпочели хотелите. 3/4 от гостите от Италия и Турция също са пренощували в хотелската база в областта.

   

0 коментарa

Виж още