7 хил. лв. е издръжката на дете в Дома за деца с умствена изостаналост в село Петрово

7 хил. лв. е издръжката на дете в Дома за деца с умствена изостаналост в село Петрово

7 хил. лв. е издръжката на дете в Дома за деца с умствена изостаналост в село Петрово.Директорът Виолета Янева каза, че децата живеят в една стимулираща и подкрепяща среда. В Дома живеят 84 деца, като 60 от тях са с дълбока степен на умствена изостаналост, на инвалидни колички и са зависими от подкрепата на асистент. Тези деца не мога да се хранят самостоятелно, за да се научат да го правят изисква много време. „Една година детето се учи да задържа лъжицата, а след това да я насочва към устата. Изисква се много труд, внимание и уважение, за да се научи да го прави. Ние се отнасяме към децата с любов, внимание и загриженост”, каза Янева. Децата са разпределени в 7 групи, състоящи се от 12 души. С всяка група работи постоянен екип от специалисти, който включва медицинска сестра, две възпитателки, социален работник. На храненето се обръща голямо внимание и с децата работи инструктор по хранене, който отчита постигнатите резултати в специална мониторингова програма. В Дома няма лекар на щат, но всяко дете си има личен лекар, който ежедневно по график ги посещава. В парите за децата, които са 7 хиляди лева за всяко от тях, са включени и заплатите на работниците, отоплението, елекроенергия, храна, перилни препарати. „Тези пари не са достатъчни, но работим добре с неправителствения сектор и разпределяме добре разходите. Даже едно семейство не разполага с повече пари. Работим добре и с холандска организация, която купи обувки на децата”, заяви Янева. Кризата не оказва влияние на живота в Дома. Заведението се отоплява с твърдо гориво. Децата са настанени в 3 сгради, като всяка има локално парно отопление. При по-тежко увредените деца са монтирани и климатици, които задължително се включват при студено време.

   

0 коментарa

Виж още