45 жертви на насилие потърсиха помощ в Кризисния център

45 жертви на насилие потърсиха помощ в Кризисния център

Четири жени и три деца са настанени в Кризисния център към Община Пловдив само за 1 месец в периода януари -февруари. Над десет жени са получили квалифицирана помощ от психолог и социален работник под формата на индивидуални консултации. Социалната услуга по проект „Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие, трафик и насилствена проституция" стартира точно перди една година. В този център жени и деца, жертви на домашно насилие, трафик или насилствена проституция, могат да намират адекватна помощ и подслон. Една от услугите по проекта е психологично и социално консултиране, от която могат да се възползват, както настанени в Центъра жени и деца, така и външни лица, нуждаещи се от подобна подкрепа. Общият брой на настанените от началото на изпълнението на проекта е 45. Голям е и броят на ползвателите на денонощната кризисна телефонна линия. Кризисният център продължава своята дейност и всички, които имат нужда от съдействие или имат необходимост от информация могат да позвънят на: 032/6151.

   

0 коментарa

Виж още