40 човека в Казанлък получават помощ от проекта "Социална услуга за качествен живот”,

40 човека в Казанлък получават помощ от проекта "Социална услуга за качествен живот”,

40 човека с различни увреждания, от които 15 деца от Казанлък получават ежедневна помощ от лични асистенти по проекта „Социална услуга за качествен живот”, спечелен от казанлъшката дирекция „Социално подпомагане”. Основната цел на проекта е близките на хората с различни увреждания да разчупят социалната изолация, в която се намират заради необходимостта да се грижат за болните си роднини. Стойността на проекта за казанлъшката социална дирекция е в размер на 127 557 лева. Той се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” и се съфинансира чрез Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е до 25-ти септември тази година. Въпреки тази помощ децата само в Казанлък, нуждаещи се от различни специализирана помощ са в пъти повече от възможностите, осигурени и по този проект.

   

0 коментарa

Виж още