39 нови улици бяха включени в обхвата на синята зона в Бургас

39 нови улици бяха включени в обхвата на синята зона в Бургас

С решение на Общинският съвет 39 нови улици и части от улици бяха включени в обхвата на синята зона в Бургас. Колко са разкритите паркоместа в синята зона, колко от тях за паркиране на хора с увреждания, колко са служебен абонамент, колко са издадените стикери за постоянно местоживеене, има ли случаи, в които могат да бъдат повече от паркоместата в синята зона, колко са създадените безплатни паркинги, тези и още въпроси зададе общинският съветник от БСП Евгений Мосинов. Той заяви, че ще гласува против, тъй като ще се получи ефектът на доминото т.е. автомобилите ще бягат от синята зона, за да паркират на друго място. След като се разгоря спор за и против синята зона, което не бе тема на докладната, Валентин Касабов от НФСБ предложи да бъдат прекратени разискванията. Съветниците решиха още да се разсрочи внасянето на дължимия за 2011 година дивидент за община Бургас за срок от 5 години, считано от 2012 година, за което дружеството „Чистота” ЕООД не дължи лихви като средствата се използват за извършване на основен ремонт на Претоварна станция „Капчето”, по направена количествено–стойностна сметка на стойност 319 650 лева. По молба на Министерството на физическото възпитание и спорта поради необходимост от допълнително време за извършване на всички действия по преобразуването на спортното училище в Бургас „Юрий Гагарин”, е необходимо изменение на датата на преобразуване т.е. учебното заведение ще бъде преобразувано от общинско в държавно от 1 септември 2012 година. С решение на Общинският съвет съветниците от ГЕРБ арх. Димитър Георгиев, Георги Георгиев и Коста Костов бяха избрани за членове на Общинския експертен съвет по устройство на територията.

   

0 коментарa

Виж още