300 ромски ученици учат в елитни училища в Стара Загора

300 ромски ученици учат в елитни училища в Стара Загора

300 ромски ученици от първи до осми клас учат успешно в елитни училища на Стара Загора, съобщи на брифинг д-р Димитър Иванов, консултант към фондация "Лозенец". Обучението се изпълнява по защитени проекти за обучение на деца-роми в "приемни" училища. Стойността на единия проект е 80 000 евро. Децата са разпределени в полуинтернатни групи. Всяка сутрин в 7 часа с автобуси ги откарват в училище и до 19 ч. са в часове или в занимални. Целта е да не са в "гетото", да живеят цивилизовано, да се интегрират максимално в българската общност, уточни Александър Крачолов, директор на фондация "Лозенец". 220 са учениците, разпределени в 14 училища. За последните три години не е отпаднал нито един ученик. Другата гордост е недопускане на отсъствия. Отново за последните години с неизвинени отсъствия са едва 14 деца. По отношение на успеха ръководителите на проекта с гордост заявиха, че техни ученици в Първо, Второ, Шесто и Седмо училище в проведените национални образователни тестове са показали успех над средното за училището ниво. Сред добрите постижения са получените награди от национални и международни фестивали и конкурси, изложби, олимпиади и пр. Принос за това имат и изтъкнатите преподаватели в школата по изобразително изкуство Филип Папазов и Никола Москов. 80 деца са в подготвителната група за постъпване в първи клас. Те се учат преди всичко на литературен български език, знания за околния свят, поведение в обществото и пр. Особено добри са резултатите в ЦДГ NoNo 10 и 24, в Седмо и Второ основно училище. Налагаща се тенденция е към ромските полуинтернатни групи да бъдат привличани в бъдеще и деца на социалнослаби семейства. Тази година 22-ма ученици ще завършат успешно седми клас. Отсега с тях се провеждат консултации за постъпването им в професионалните гимназии по електроника, механотехника и транспорт и облекло и хранене.

   

0 коментарa

Виж още