3,6 милиона лева дефицит в бюджета на община Казанлък?

3,6 милиона лева дефицит в бюджета на община Казанлък?

С близо 3 милиона и 600 хиляди лева ще е дефицитът в бюджета на община Казанлък за тази година, ако се приемат всички направени от постоянните комисиси на Общинския съвет предложения по него. Сериозните разминавания са получени на база предложението за бюджет на общинската администрация и обобщените предложения на всички постоянни комисии в Общинския съвет на града. Кметът на общината Стефан Дамянов призова съветниците още днес да прегледат отново направените от тях предложения и се съобразят с финансовата макро-рамка на общината и трудностите, които вече изпитва местната хазна по събирането на приходите. Постъпленията от местни приходи за първото тримесечие на тази година са сериозно намалели- само 18,6%, предупреди кметът Дамянов. Нулеви са постъпленията от продажби за последното тримесечие на миналата година. Кметът на Казанлък изрази тревога от възможността заради икономическата криза и трудностите в приходната част на бюджета, да закъсняват и някои държави трансфери през годината. Той определи като сериозно предизвикателство справянето с бюджета за тази година. Дамянов не приема и предложенията за драстично увеличение на средствата за културните институции- с близо 2 милиона лева. Склонен съм на ръст, но в размер на 1 ,1 млн. лева, каза кметът на Казанлък. Близо 33 милиона лева ще е тазгодишният бюджет на община Казанлък, ако бъде приет и на второ четене на 30-ти април. Общината е сред единиците останали български общини, които два месеца и половина след определения от Закона за бюджета краен срок, все още няма одобрена финансова рамка за парите през тази година. На 4-ти март кметът на Казанлък Стефан Дамянов е внесъл в канцеларията на Общинския съвет първият вариант на проекто-бюджет. Окончателното му приемане ще стане в последния ден на април.

   

0 коментарa

Виж още