28 детски площадки опасни за игра във Варна

28 детски площадки опасни за игра във Варна

Детските площадки в междублоковите пространства и паркове в града, които спешно се нуждаят от ремонт към момента, са 28 на брой, съобщи за Дарик шефът на отдел „Общинска инфраструктура“ инж. Звездин Стоилков. Той обясни, че са позиционирани във всички райони на Варна. В особено лошо състояние са площадките в крайните квартали. В общинския бюджет обаче не са заложени средства за ремонт и обновяване на пространствата за игра между блоковете и в парковете, обясни специалистът. Той каза още, че се надява финанси да бъдат разпределени след актуализацията на бюджета. Съществуват и площадки, които трябва да бъдат изцяло премахнати, защото не са спазени изискванията за три метра отстояние от сгради, посочи инж. Стоилков. Общият брой на местата за игра в града е 488. Мащабен и подробен оглед е извършен през 2010 година на детските площадки в общината от лицензирана фирма. Тя има право да дава оценка за опасността при зоните за игри, обясни шефът на отдел „Общинска инфраструктура“. Тогава са установени нередности при всеки от проверените обекти, които най-често са били свързани с възрастта на съоръженията и рисковете, които създават. Все пак през миналата година е направена крачка към подобряване на условията за игра за децата. Обновени са 60 площадки в града. Такъв тип обновени площадки има не само на територията на града, но и в селата, които са част от Община Варна. Това са Константиново, Звездица, Каменар, Тополи и Казашко. Възможност за изграждане на нови площадки към момента обаче не е тема, която е на дневен ред, обясни инж. Стоилков. Причината е в ограничените финанси. Сумата необходима за цялостен ремонт или изграждане на една площадка, която да има приветлив вид заедно с пространството около нея, е между 30 и 50 хиляди лева, посочи специалистът. Според Наредбата за условията и реда, за устройството и безопасността на площадките за игра всички съоръжения трябва да бъдат приведени във вид, така че да покрият изискванията й до 31-ви декември 2013 година. Въпреки недоброто финансово състояние инж. Стоилков все пак се надява, че това би могло да се случи в срок. Той добави, че родители изпращат сигнали за нередности и проблеми, които се включват в списък, по който ще се работи при първа възможност.

   

0 коментарa

Виж още