262 жалби са постъпили през януари в отделите "Закрила на детето" в Благоевградско

262 жалби са постъпили през януари в отделите "Закрила на детето" в Благоевградско

262 жалби, молби и сигнали от граждани са постъпили през януари в отделите "Закрила на детето" към Дирекциите "Социално подпомагане" в област Благоевград. На пресконференция днес Станка Михова- експерт от Регионалната дирекция за социално подпомагане обясни, че отделите "Закрила на детето" са започнали работа по 7 нови случая по превенция на изоставянето на деца. Успешно приключените случаи са 4. През януари отделите са започнали работа по един нов случай по реинтеграция на деца. Спрямо три деца е предприета мярка-настаняване в специализирана институция. Към края на месец януари общият брой на децата, настанени за отглеждана при близки и роднини, в Благоевградско е 280, като 4 от децата са новонастанени през месеца. В Благоевградска област са утвърдени 25 професионални приемни семейства, в които са настанени 15 деца. Утвърдени са и три доброволни приемни семейства, в които няма настанени деца. Общо 8 Дневни центъра за деца и младежи с умствена изостаналост функционират в момента на територията на областта, като общият им капацитет е 231 места. Заетостта през януари е била 193 места. На територията на областта са разкрити и два центъра за настаняване на деца от семеен тип с общ капацитет 23 места, 21 от което са били заети през януари. Освен това функционира и едно преходно жилище за деца, както и един център за социална рехабилитация и реинтеграция. През месец януари общо 40 деца и семейства са ползвали услугите на Центъра за обществена подкрепа в Гоце Делчев.

   

0 коментарa

Виж още