240 са язовирите на територията на област Бургас

240 са язовирите на територията на област Бургас

Според основната информация, с която разполага Областна администрация Бургас, общият брой на язовирите в областта за 2011 година е 240, от които 36 потенциално опасни, но само при екстремални условия, като обилно снеготопене в следствие на продължително затопляне през зимния сезон, съобщават от пресцентъра на областна администрация Бургас. От тях три са държавна собственост, в управление на „ВиК” ЕАД Бургас. Това са язовирите „Камчия”, „Ясна поляна”, „Ново Паничарево”, чиито води се използват за питейно-битово водоснабдяване. По информация на Басейнова дирекция същите приливат от преливниците с минимални количества, нормални за зимния сезон и са под непрекъснат контрол и наблюдение. Девет също държавна собственост се стопанисват от „Напоителни системи” ЕАД – клон Черно море - „Крушево”, „Церковски”, „Скала 1”, „Скала 2”, „Детелина”, „Порой”, „Ахелой”, „Трояново”, „Барган”. По информация на дружеството язовирите са наполовина празни, контролирано се изпускат някои от тях, облекчителните им съоръжения са в изправно техническо състояние, под непрекъснато наблюдение са и няма опасност да прелеят и доведат до бедствени ситуации. Останалите язовири са общинска собственост или отдадени от общините на концесия. Според информацията, която са подали кметовете до областния управител, язовирите се наблюдават, концесионерите са уведомени да предприемат всички превантивни мерки по безаварийното им функциониране.

   

0 коментарa

Виж още