17 518 са регистрираните безработни лица от Бургаска област в края на месец януари

17 518 са регистрираните безработни лица от Бургаска област в края на месец януари

В края на месец януари броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Бургаска област е 17 518 и представляват 4.79% от всички безработни в страната. Това каза на пресконференция Марина Тодорова, началник сектор ”Посреднически услуги” в Регионалната служба по заетостта. Спрямо предходния месец се регистрира увеличение от 1233 лица, а в сравнение със същия месец на миналата година увеличението е с 867 лица. Равнището на безработицата към края на месеца е 9.3%. най-ниско е нивото на безработица в община Бургас 6.3%, следвана е от общините Приморско с 7.8% , Несебър – 8.1%, Карнобат – 8.3%, Камено – 10.8%. С по-високо ниво на безработица са общините Поморие и Малко Търново с 11.8%, Созопол с 13.7%, Царево – 14.4%. с най-високо равнище на безработица са общините Айтос – 14.7%, Руен – 18.9%, Сунгурларе с 19.7% и Средец с най-високото ниво на безработица – 21.2%. През първия месец на годината в областта са заявени общо 578 работни места, от тях 257 са на първичния пазар, а 321 са обявени по програми за обучение и заетост, а по насърчителни мерки, а по насърчителни мерки през този месец няма обявени места. Спрямо предходния месец има увеличение на общо обявените работни места от 452. това се дължи на нарастването на първичния пазар със 141 места и на вторичния пазар с 311 работни места. Постъпилите на работа в областта през месец януари са 612 души като 54.9 % от тях или това 276 души са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда. От тях на първичен пазар са се реализирали 188 лица, а на вторичния – 148 лица. В сравнение с предходния месец показва увеличение на общозапочналите работа лица с 441 като устроените на първичния пазар са повече с 37, а на вторичния със 128 души. През януали в Бургаско в програми за заетост и обучение са включени общо 143 безработни лица, а в насърчителните мерки – 2. Броят на работилите през месеца лица е 212 по програми за заетост и 132 по насърчителни мерки. Броят на регистрираните лица в бюрата по труда от дирекция „Регионална служба по заетостта” – Бургас, която обхваща Сливен, Ямбол и Бургас, е 39 443 и това е 10.78% от всички безработни в страната. Равнището на безработицата в края на месец януари е 12.2 на сто като по този показател дирекцията е на четвърто място по ниска безработица през месеца след София, Хасково и Варна. Равнището на безработицата е най-ниско в община Бургас, а най-високо в община Стралджа. Заявени са общо 1307 работни места като 500 от тях са на първичния пазар, а 807 по програми за обучение и заетост. Постъпилите на работа от бюрата по труда през месеца са 1051 като 365 от тях са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда. На първичния пазар са се реализирали 371 лица, а на вторичния – 315. в програмите за заетост и обучение са включени 880 работни лица, а в насърчителни мерки – 5.

   

0 коментарa

Виж още