16 фирми от Стара Загора и Казанлък ще получат компенсации за непълно работно време

16 фирми от Стара Загора и Казанлък ще получат компенсации за непълно работно време

Областният управител Мария Нейкова участва в заключителната част на заседанието на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Стара Загора на 31 март 2009 година. Госпожа Нейкова подчерта, че с оглед преодоляването на последствията от кризата правителството предприе редица мерки, една, от които е ПМС №44/19.02.2009. Госпожа Нейкова допълни, че област Стара Загора е на второ място като желание да бъдат ползвани компенсаторните механизми. По време на заседанието бе направено класиране за област Стара Загора на оценените от Съветите за сътрудничество документи по ПМС №44/19.02.2009 година в рамките на разпределените за областта финансови средства. 16 фирми от Стара Загора и Казанлък от общо 24, подали документи, ще получат компенсации в секторите "Индустрия" и "Услуги”. Сред одобрените и с най–много подадени документи на 504 служители за преминаване на непълно работно време е казанлъшката фирма "Капрони" - производител на хидравлични съоръжения. Следва казанлъшкото текстилно предприятие "Катекс" с внесени 116 молби и старозагорското ДЗУ с документи на 88 работници, съобщи заместник–областният управител на Стара Загора Румяна Друмева. "Съобразно ресурса, който има Старозагорска област - за 986 натури и за общо 354 813 лева, ние не можем да останем безучастни и към потребностите на всички останали фирми, които са отговорили на изискванията", посочи Друмева. Затова Комисията по заетост е решила да заяви в Агенцията по заетостта необходимост от допълнителен ресурс за още 1296 бройки и 463 337 лева за компенсиране на работниците и служителите, за които е установено непълно работно време. Членовете на комисията считат, че тази насърчителна мярка e изключително полезна и навременна и предлагат правителството да продължи с разширяване обема на насърчителните мерки с цел подпомагане на бизнеса през цялата 2009 година.

   

0 коментарa

Виж още