12 ромски семейства кандидатстват за приемни родители

12 ромски семейства кандидатстват за приемни родители

12 ромски семейства са кандидати за приемни родители. Те са от пловдивския квартал "Столипиново". В едно от тях вече е настанено дете, за което се грижи. Това съобщи на заключителна Конференция за представяне резултатите от работата на семейно-консултативния център в „Столипиново" Атанаска Турийска, кординатор по проекта. Вече има едно осиновено детеа няколко семейства са пред финалния етап да станат приемни родители. 200 роми са участвали в курсове за родители. Първоначалната комуникация с хората е била трудна, обясни Турийска. Проектът е насочен към три основни дейности - работа в общността, реинтеграция на деца от домове и настаняване в приемни семейства и превенция на наркозависими младежи. Сериозен е проблемът с наракозависимостта в квартал "Столипиново". Проведени са курсове "антидрога" сред малдежите от общността. Над 4 200 младежи от ромски произход са участвали в кампанията по превенция на наркозависимостта. 90 деца са посещавали всекидневно занималня, за да им се помогне да напреднат в училище, а 80 младежи са организирани в четири клубове по интереси. Три от тях ще продължат да функционират и след приключване на проекта на 29 февруари, обясни Турийска. Основната цел на 14-месечния проект за изграждане на Семеен консултативен център в квартал "Столипиново", е била да се подпомогнат младите, непълнолетни майки и децата, които живеят в риск, чрез подобряване на достъпа до социални услуги и подкрепа. Проектът е реализиран успешно, тъй като са участвали социални работници от три етноса - българи, турци и роми. Центърът е изграден със средства от ОП "Човешки ресури" от фондация" Рома" и фондация "За нашите деца", с подкрепата на община Пловдив. На представянето на резултатите от дейноста присъства министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.

   

0 коментарa

Виж още