1171 са домакинствата в Русенска област, в които постоянно живеят две лица с увреждания

1171 са домакинствата в Русенска област, в които постоянно живеят две лица с увреждания

Данните от Преброяване 2011 година сочат, че за област Русе броят на домакинствата, в които не живеят лица с увреждания, е 60461 или 61.5% от общия брой. 10455 са домакинствата, в които живее 1 лице с увреждания. Едночленните домакинства са 2293, т.е. това са тези домакинства, в които лицето с увреждания живее само и се справя без ничия подкрепа с предизвикателствата на битието. Двучленните домакинства, в които едното лице е с увреждания са общо 4132. На територията на областта има 1963 тричленни домакинства, в които обичайно живее лице с увреждания.и намалена възможност за социална адаптация. Общо 2067 са домакинствата с четири и повече члена, в които живее едно лице с намалена работоспособност. 1171 са домакинствата, в които постоянно живеят две лица с увреждания. Двучленни са 553 от тях т.е. и двете лица са с увреждания. 291 са тричленните домакинства, имащи в състава си 2 лица с намалена работоспособност. Общо 327 са домакинствата с четири и повече члена, в които две от лицата са с увреждания. В 45 домакинства на територията на област Русе живеят три и повече лица с увреждания. 17 от тях са тричленни и вкючват само лица с увреждания. Общо в 28 домакинства с четири и повече члена живеят постоянно три и повече лица с намалена работоспособност. За малко над ¼ от общия брой домакинства за областта няма посочено наличие/отсъствие на лица с увреждания предвид доброволния характер на въпроса. Това съобщи днес директорът на ТБ на НСИ - Русе Галина Ханджиева.

   

0 коментарa

Виж още