1 март започва кампанията за събиране на налозите

1 март започва кампанията за събиране на налозите

Община Стара Загора, отдел "Местни данъци и такси", започва кампанията за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2012 година. Кампанията започва на 1 март и продължава до 2 май. На предплатилите пълния размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства в срок до 02 май 2012г. вкл. се прави отстъпка от 5 на сто. Паричните салони на отдел "Местни данъци и такси" се намират на следните адреси: бул. "Митрополит Методи Кусев" № 35, бул."Митрополит Методи Кусев" № 5, ул."Подполковник Калитин" № 28, бул."Цар Симеон Велики" № 28. Със Заповед №РД-25-306 от 27.02.2012г. на Кмета на Община Стара Загора за периода на кампанията 01.03.2012г. – 02.05.2012г. се определя следното работно време: 1. Паричен салон на адрес „Митрополит Методи Кусев” №35, работно време с граждани от 8,00ч. до 18.00ч. без прекъсване. 2. Паричен салон на адрес „Митрополит Методи Кусев” №5, работно време с граждани от 8,30ч. до 16.30ч. без прекъсване. 3. Паричен салон на адрес „Цар Симеон Велики” №28, работно време с граждани от 8,30ч. до 16.30ч. с обедна почивка от 12,30ч. до 13,30ч. 4. Паричен салон на адрес „Подп. Калитин” №28, работно време с граждани от 8,30ч. до 16.30ч. с обедна почивка от 12,30ч. до 13,30ч. Местните данъци и таксата за битови отпадъци могат да бъдат заплатени освен на касите на отдел "Местни данъци и такси" с пощенски запис или по банков път. Банковата сметка и кодовете за вид плащане са обявени на сайта на Общината www.starazagora.bg. До 1 март 2012г. всички данъчно задължени лица за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци ще получат съобщения. Утвърден е график за събиране на местните данъци и таксата за битови отпадъци в 50-те села на територията на общината за периода от 05.03.2012г. до 27.04.2012г. вкл.

   

0 коментарa

Виж още