Чешки експерти гостуват на фондация "Инди Рома"

Чешки експерти гостуват на фондация "Инди Рома"

Чешки експерти гостуваха за близо седмица на Социална фондация "Инди - Рома 97", за да проучат у нас каква етническа толерантност имат българските работодатели. Шарка Полова и Даниел Бергер поискаха на място да се запознаят с българското законодателство спрямо етническата толерантност и дискриминация. Гостите от Бърно бяха предствители на неправителствената организацията “IQ Roma Servise”, която е партньор на българската фондация, с която те работят съвместно по стартиралия наскоро проект "Етнчески толерантен работодател - трансфер на добри практики за равно третиране", по който социална фондация „Инди-Рома 97” работи. Чешките гости проведоха съвместно с екипа на „Инди Рома 97” и с представители на широката общественост тридневен уъркшоп, на който бе споделен ценен опит по издигането, утвърждаването и внедряването в Чехия на иновативния модел „Етнически толерантен работодател”. Шарка Полова и г. Даниел Бергер представиха етапите и трудностите от дейността на тяхната организацията-партньор по внедряване на марката „Етнически толерантен работодател” в Чехия. Т есподелиха своя опит как са развили иновативния подход при борбата с дискриминацията и безработицата. „Посещението на чешките ни п артньори бе много полезно на нашие екип, очевидно има какво да научим от тях, защото те имат богат опит. Бяха начертани дейностите и задачите по внедряване на марката „Етнически толерантен работодател” у нас.”, коментира шефът на „Инди Рома 97” Албена Костадинова, която е и ръководител на проекта. – Моделът на етнически толерантния работодател е въведен в Чехия точно от партньорите от „IQ ‘ROMA SERVIСЕ”, която е специализирана за работа с ромската общност. В Чехия проектът е стартирал като опит да бъдат променени дълбоко вкоренени негативни стереотипи към ромите. През 2006 г марката „Етнически толерантен работодател” е патентована в тяхната Службата за индустриална собственост. Целта на връчването на марката е да бъдат насърчени работодателите, които следват принципа на равното третиране на служителите и осигуряват недискриминационен подход към тях.”, допълни Костадинова. Както е известно основна цел на проекта е да се трансферира, адаптира и внедри в България иновативния модел на марката „Етнически толерантен работодател - трансфер на добри практики за равно третиране”, изградена и приложена в Чехия от”. Целта е да се подпомогнат работодателите да третират равнопоставено представителите на етническите малцинства с акцент върху ромския етнос. Организацията ще направи проучване доколко са толерантни те, а анализите са част от стартиралия проект "Етнчески толерантен работодател - трансфер на добри практики за равно третиране", по който социална фондация „Инди-Рома 97” работи актгивно. Проектът е финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се нарича "Без граници – Компонент 1 – Фаза 2, по бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07, уточниха от фондацията.

   

0 коментарa

Виж още