ЦНСТ – Стара Загора с петгодишен юбилей

ЦНСТ – Стара Загора с петгодишен юбилей

Под наслов „Пет години рисувам любов“ ЦНСТ – Стара Загора ще празнува петгодишния си юбилей. Празникът ще започне на 26.09.2012 г, от 11 часа в кинозала „Различният Комсомол”, в центъра на Стара Загора. В 17 часа на същия ден в читалище „ Климент Охридски” ще празнуват Малък групов дом – 1, а наследващия ден – 27.09.12 г., ще се чества празника на МГД – 2. На празника са поканени всички, които са участвали в създаването на ЦНСТ, както и хората, съпричастни към грижата за деца и социалните услуги като цяло. Бихме се радвали ако поканените гости и приятели на ЦНСТ споделят този радостен миг с нас, казва директорът Недялка Събева. Център за настаняване от семеен тип ” Малък групов дом” – Стара Загора е социална услуга, стартирала в партньорство между Община Стара Загора, фондация АРК – България, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. Извеждането на деца в ЦНСТ „Малък групов дом” започна на 26.09.2007г. и завърши през пролетта на 2008г. Осигурени са 5 къщи и апартаменти на територията на Стара Загора. След планираното закриване на Дома за деца лишени от родителски грижи „Надежда”, 40 деца намериха своите малки групови домове. За децата се грижат малки екипи. От 2009г. ЦНСТ е държавно делегирана дейност, като доставчик на услугата е Община Стара Загора. Животът в Малък групов дом дава възможност на децата да се наслаждават на нормално детство, да посещават кварталните училища и им осигурява реален шанс за бъдещето.

   

0 коментарa

Виж още