Факт е вече новоизграденият културно–туристически информационен център в град Баня

Факт е вече новоизграденият  културно–туристически информационен център в град Баня

Като единствено курортно селище в община Карлово, град Баня – известен повече като Карловски минерални бани, изпитваше необходимост от нов иновативен подход за развитието на града, като културно–туристическа и балнеоложка дестинация. С проекта "Нематериалното наследство – ресурс за устойчиво развитие на културен туризъм в курорта Баня" на библиотеката при НЧ "Св.Св.Кирил и Методий-1914г." -град Баня,община Карлово, финансиран по Грантова схема за иновативни проекти 2013, по програма „Глоб@лни библиотеки България” и с партньор към проекта Кметство град Баня, този проблем беше решен. Изграждането на КТИЦ носи ползи на местната общност в няколко посоки: -Съхраняване и промоциране на фолклорното, исторически и природно наследство; -Разширява маркетинговите услуги на туризма; -Комуникация между предлагащата страна, туристите и локалната общност; -Широк достъп до всички културно –туристически информационни услуги, предлагани в града. Кметство град Баня,в лицето на Емил Мартинчев – кмет на града,активно участва в неговото изграждане.Извършен беше цялостен ремонт на помещенията. Осигурени бяха финансови средства за ново обзавеждане. Кметството положи доброволен труд с участието на шест доброволеца, до финализиране на центъра. Художниците Христо Николов – град Пловдив,Христо Цолов – град Сопот и Иван Чаушев от град Хасково,дариха свои картини за естетическото оформление на центъра. Така решихме проблема, за създаване на публично – отворени и рекламни информационни системи на културното, туристическото и природно наследство на град Баня. Официално КТИЦ – град Баня ще бъде открит на 24 октомври 2013г.

   

0 коментарa

Виж още