Ученици ще се състезават за действия при бедствия, аварии и катастрофи

Ученици ще се състезават за действия при бедствия, аварии и катастрофи

В Стара Загора на 28.04.2015 год. от 10.00 ч. ще се проведе общински етап на ученическото състезание „Защита при бедствия, аварии и катастрофи“. В него участват отбори от СОУ „Христо Смирненски“, XII-то ОУ „Стефан Караджа“, СОУ „Иван Вазов“, XI-то ОУ „Николай Лилиев“, II-ро ОУ „Петко Рачов Славейков, ОУ „Самара“ и ОУ „Герги Райчев“. Отборите ще бъдат съставени от по 4 ученици от шести клас, трима основни състезатели и един резервен. Състезанието ще се проведе в района на група „Спасителни дейности“ към РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ул.„Шопова могила“ № 2). То е включено в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2014/2015 год., утвърден със заповед на Министъра на образованието и науката. От 10.00 ч. на 28.04.2015 год ще започне първият етап на състезанието, който включва проверка на теоретичната подготовка на знанията на състезателите. Проверката на практическите умения, знания, бързина и съобразителност, чрез състезателни игри започва в 10.30 ч. Състезателите ще преминат през 4 учебни центъра: “Защита при бедствия”, “Защита при промишлени аварии”, “Първа помощ” и „Противопожарна защита“.

   

0 коментарa

Виж още