Увеличават се престъпленията с банкови карти и с фалшива валута в Благоевградско

Увеличават се престъпленията с банкови карти и с фалшива валута в Благоевградско

Финансовите измами са от най-различно естество, тъй като секторите са много разнообразни – като се започне от банковия сектор, застрахователния, данъчния, осигурителния и се стигне до митническия. Това каза главен инспектор Красимир Кацаров от Икономическа полиция - Благоевград. Като главен елемент във всяка една от финансовите измами той посочи наличието на съответния документ, тъй като това е най-често срещаното явление – изготвя се неистински или подправен документ, който се изготвя с цел получаване на последваща облага. Тази облага може да бъде пари, движимо или недвижимо имущество. Най-често използваните схеми на територията на област Благоевград са така наречените данъчни измами, като при тях се включва източването на ДДС. Застрахователните измами също не са рядкост, както и банковите, при които се използват фалшиви дебитни или карти, фалшива валута, изготвяне на фиктивен износ на стоки. За първото полугодие на 2012 година и от направения анализ се вижда, че има увеличение на престъпленията, свързани с електронни банкови карти и с фалшива валута. „Това основно се дължи на бързото и лесно извършване на тези измами, както и на запазване на анонимността на извършителите. При монтирането на едно скимиращо устройство например лицата знаят как да се предпазят и вината им се доказва много трудно. Що се касае до неистинските парични знаци, то прокарването им в обръщение става основно от лица, които се представят основно за македонски граждани или от лица от ромски произход. Фалшиви пари най-често се прокарват в търговски обекти, където се предлагат хранителни стоки. Имали сме също така и подобни случаи в хотели – наема се стая, не се използва, плаща се в евро, а разликата им се връща в български пари и си тръгват. Така че може да се говори за най-различни механизми, по които измамниците намират как да пласират фалшивите пари”, каза главен инспектор Кацаров.

   

0 коментарa

Виж още