Столичният инспекторат направи проверка на всички автосервизи в София

Столичният инспекторат направи проверка на всички автосервизи в София

Столичният инспекторат направи проверка на близо 600 автосервиза, намиращи се на територията на Столична община.Бяха установени предимно маловажни нарушения като: извършване на част от ремонтните работи извън определеното за дейността помещение, непочистена прилежаща към обекта територия и др. Наложени са 55 глоби по квитанции. Резултатите от проверките показват, че собствениците на автосервизи се придържат към законовите изисквания и спазват Наредбите на Столичния общински съвет. Инспекторите преглеждаха за наличието на редица документи, които са задължителни, за да работи един автосервиз: заявление за работно време, издадено от кмета на съответния район; договори с лицензирани фирми за предаване на употребени масла, стари автомобилни гуми и други отпадъци, свързани с ремонтните дейности; одобрен проект и/или издадено разрешение за поставяне на рекламни и/или информационни елементи. Служителите следяха и дали отпадъците се предават на фирмите, с които автосервизите имат договори, или се изхвърлят неправомерно в съдове за битови отпадъци; дали прилежащата територия се поддържа чиста; дали рекламните и/или информационни елементи са законно поставени; дали се извършва търговска дейност извън определените за това места (например пред автосервиза).

   

0 коментарa

Виж още