Стара Загора ще бъде домакин на форум за противообществените прояви при децата

Стара Загора ще бъде домакин на форум за противообществените прояви при децата

На 28.09.2012 г. (петък) от 11,00 ч. в зала ,,П.Р.Славейков” на Община Стара Загора ще се състои форум, организиран от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН) към Министерски съвет и МКБППМН към Община Стара Загора. Гост-лектор е Константин Томанов, секретар на ЦКБППМН към МС. Програмата на ЦКБППМН за 2012 г. предвижда провеждане на обучителна сесия на обществените възпитатели (педагози, психолози) от местните комисии на всички общини в Старозагорска област. Нейната цел е повишаване на квалификацията и усъвършенстване на работата им, в съответствие с разпоредбите на Правило 22 на Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните. Модулът е ориентиран към особено актуални теми, свързани с предотвратяване и противодействие на детската престъпност, правна рамка, агресия и насилие при подрастващите, идентификация и работа с екстремистки и радикални младежки групи (неонацисти, леви и десни екстремисти, футболни хулигани), как да превърнем училището в сигурна среда за децата, както и дискутиране на проблемни сфери в превантивната работа и др. В обучението ще вземат участие и секретарите на местните комисии за БППМН от област Стара Загора, които пряко ръководят работата на обществените възпитатели.

   

0 коментарa

Виж още