Становището на Валентин Вълканов относно изказване на Красимир Янков

Становището на Валентин Вълканов относно изказване на Красимир Янков

През последните 10-ина дни сме свидетели на груби манипулации и безогледно тиражиране на лъжи от страна на народния представител от БСП Красимир Янков по повод работата на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД. Воден вероятно от максимата, че като повториш една лъжа 10 пъти я превръщаш в истина, депутатът от БСП си позволява да насажда внушения, че водоснабдителното дружество е обект на източване, а ръководството му е ангажирано да замита следи от съмнителни действия, вършени в годините назад. Упорството, с което г-н Янков повтаря тези откровено неверни твърдения, ме провокира да наруша мълчанието, което си бях наложил до приключване на съдебния спор по избора на нов управител на „ВиК – Варна” ООД. В качечството си на действащ законен управител на „ВиК-Варна” ООД обаче считам себе си за длъжен да защитя професионализма на всеки от над 1500-те варненци, които всеки ден изкарват хляба си с работа в дружеството. И ще направя това с цифри и факти. Така, както мисля, че трябва да се дискутира всяка тема от обществена значимост. Защото смятам, че езикът на политиката не може и не бива да се препокрива с езика на лъжата и манипулацията. А цифрите и фактите, документиращи работата на „ВиК – Варна” ООД показват следното: Твърденията на г-н Янков за доставки на метан за милиони левове в последните години са далече от истината. Договорите за доставка с „Метан Груп” ООД – Варна са два. Единият е подписан от мен през 2008 г. от страна на „ВиК – Варна” ООД, а от страна на доставчика – от г-жа Йорданка Живкова Желева с цена за килограм природен газ 1.05 лв., за срок от 3 години, като офертата е избрана след открита процедура по Закона за обществените поръчки. Вторият договор е подписан на 20-и май 2011 г. от тогавашния управител Веселин Русев – отново за 3 години, при цена 1.32 лв. за килограм природен газ и пак след открита процедура по ЗОП. Ангажиментите на доставчика и по този договор е подисала г-жа Йорданка Живкова Желева, която днес г-н Янков свързва със семейството на варненския кмет. Средно месечните доставки, които са реализирани са в порядъка на около 10-ина хиляди лева – и това е документирано по надлежния ред. Как г-н Янков е стигнал до наливането на милиони в полза на бивш представител на Община Варна в дружеството и на какво основание твърди, че е налице източване, при положение, че този вид гориво доказано е на най-ниската цена, не мога да предполагам. Считам обаче за безотговорно един народен представител с подобна лекота да насажда лъжи и манипулации. Сигурно той счита всеки опит за омаскаряване на хора от публичния живот на града за лично политическо постижение, но влизането в новините с цената на лъжа се измерва с други категории и не прави чест на никой, който залага на подобни прийоми и махленски интриги. Когато поех за втори път управлението на „ВиК-Варна” ООД обявих, че не съм магьосник да спра авариите в града с един замах, но поех ангажимента да стабилизирам финансово дружеството, за да бъде то отново в състояние да инвестира и да се развива. Днес, година по-късно, с чиста съвест мога да кажа – отново с цифри и факти, че изпълнявам ангажимента, който поех миналия август: Към днешна дата приходите на дружеството са повишени с 522 000 лв., в сравнение със същия период на 2012 г., събираемостта от клиенти е подобрена, в резултат на което вземанията от клиенти са намалели със 741 000 лв., а наличните средства в дружеството са с 3 152 000 лв. повече в сравнение с миналата година по това време. Доказателство, че ръководството на дружеството е ангажирано с по-доброто му управление, а не със замитане на каквото и да било, е фактът, че към днешна дата финансовият резултат на „ВиК – Варна” ООД е положителен – в размер на 800 000 лв. Дружеството е изведено на печалба, въпреки че се наложи покриване на 435 000 лв. просрочени задължения за такса водоползване за 2011 г. Това са фактите. Във „ВиК-Варна” ООД прехраната си продължават да изкарват над 1500 души, които получават редовно заплатите си, а дружеството е на път да си възвърне авторитета на най-голямото и най-добре работещото в сектора. Затова считам за крайно неуместно, безотговорно и недопустимо лековатото поведение на български народен представител към труда, който полагаме. Дори г-н Янков да е обсебен от желанието си да бъде кадровикът, наложил нов управител във „ВиК-Варна”, това не му дава право да вменява собствените си лични обвързаности и действия на някой друг. В последните дни г-н Янков доказа, че цифрите и фактите не са от значение зе него. А, когато това е така, говорим за лъжа. Независимо от причините и мотивите за нейното тиражиране.

   

0 коментарa

Виж още