Публично бяха обсъдени подробните устройствени планове на кв.Славейков и Железник

Публично бяха обсъдени подробните устройствени планове на кв.Славейков и Железник

Новите подробни устройствени планове на Старозагорските квартали “Славейков” и “Железник” бяха публично обсъдени тази сутрин в общината. Плановете са изготвени от архитект Александър Александров на основание член 16 от Закона за устройство на територията. Съгласно този член собствениците на имоти прехвърлят 25% от собствеността си в полза на общината, за изграждането на улици, тротоари, зелени площи и детски градини. По този начин ще се обособят и паркоместа. На обсъждането присъстваха около 30 души, жители на двата квартала. Повечето от тях обаче не са съгласни да предоставят 25% от имота си, макар, че ще се подобри инфраструктурата. Всеки може да направи предложения, които да бъдат включени в подробните устройствени планове. Желаещите могат да попълнят анкетни карти, в които да приложат и скица. Гражданите могат да се обаждат и в общината, за да изразят мнението си. Предварителният проект ще бъде разгледан от Експертен съвет и ще бъдат нанесени евентуалните поправки. След това ще се представи окончателен проект, който може да бъде обжалван е едномесечен срок.

   

0 коментарa

Виж още