Проверяваме осигуровки и трудов договор с пик код

Проверяваме осигуровки и трудов договор с пик код

Над 1300 човека са получили персонален идентификационен код (ПИК) от НАП в Област Стара Загора. Шест месеца след активирането на услугата, интересът към нея продължава да расте. С ПИК гражданите могат да проверят в интернет върху каква сума работодателите внасят осигурителните им вноски, да получат информация за членството си в пенсионен фонд, както и да видят какъв трудов договор е декларирал пред НАП работодателя им. Чрез ПИК клиентите на приходната агенция могат да поискат и издаването на документ, например удостоверение за липса на задължения. Към момента най-използвани услуги чрес ПИК са: справка за трудов договор, позволяваща на лицето да провери вида и дали договорът му е за пълен работен ден или 4 часов такъв, и справка за размера на внесените осигуровки към осигурителния доход. Всеки клиент проявил интерес към новите електронни услуги, може да получи своя персонален идентификационен код, ако посети офис на НАП по постоянен адрес и подаде заявление по образец. Издаването на ПИК код е безплатна услуга, както всички останали предлагани от Националната агенция за приходите и се получава в момента на подаване на заявлението, лично от лицето. Удостоверението за ПИК съдържа комбинация от 12 символа и позволява достъп до част от E-услугите на НАП, за които не се изисква електронен подпис. Повече информация за услугите предоставяни от НАП с ПИК може да бъде получена на телефон: 0700 18 700, на цената на градски разговор.

   

0 коментарa

Виж още