Провежда се първото обществено обсъждане за развитието на Бургас в периода 2014-2020 г.

Провежда се първото обществено обсъждане за развитието на Бургас в периода 2014-2020 г.

Първото обществено обсъждане за развитието на Бургас в периода 2014-2020 г. ще се проведе днес, съобщиха от пресцентъра на общината. То започва от 9.30 часа в зала „Компас” на хотел „България” (ул. Александровска 21). Участие в обсъждането са потвърдили представители на местната власт, неправителствени организации, предприемачи и граждани на град Бургас. Дневният ред на обсъждането включва представяне на работните резултати от проблемния и целеви анализ в социално-икономическия и екологичен план, както и провеждане на дискусия и споделяне на идеи за развитието на града. Целта на събитието е да се обсъди с обществеността актуалната икономическа, социална и инфраструктурна ситуация, в която се намира Бургас, както и потенциала за неговото развитие през 2014-2020 г.Проектът „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас” се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е планиране на устойчиво и балансирано развитие на градската територия на град Бургас чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие до 2020 г.

   

0 коментарa

Виж още