През декември сменяме по желание личния лекар

През декември сменяме по желание личния лекар

Здравноосигурените граждани могат да сменят личния си общопрактикуващ лекар от 1 до 31 декември, като се регистрират при нов, съобщиха от НЗОК. Такава пререгистрация се извършва два пъти годишно - през месеците юни и декември. Гражданите имат право да изберат общопрактикуващ лекар (ОПЛ) на територията на цялата страна. Основните причини за смяната на личен лекар са: промяна на местожителството или на адресната регистрация на гражданина, създаване или разпадане на лекарска практика, прекратяване на договор на общопрактикуващ лекар от страна на здравната каса, недоволство от качеството на медицинското обслужване. Гражданинът, който иска да смени общопрактикуващия си лекар (ОПЛ), трябва да закупи от медицинска книжарница регистрационна форма за постоянен избор. С попълнения формуляр той трябва да отиде при предпочетения нов общопрактикуващ лекар, като представи също здравноосигурителната си книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус. Ако той все още няма здравноосигурителна книжка, смяната се извършва с третия екземпляр от регистрационната форма за избор на ОПЛ. За пререгистрацията не е нужно гражданинът сам да се отписва от листата на досегашния си личен лекар. Това, както и включването в пациентската листа на новоизбрания лекар, се извършва по служебен път от районната здравноосигурителна каса (РЗОК). За улеснение на гражданите, в РЗОК са изложени списъци с имената, адресите, телефонните номера и специалностите на лекарите, сключили договор със здравната каса. Когато гражданинът иска да избере личен (общопрактикуващ) лекар, но не го е сторил досега, той може да направи избор по всяко време, извън законово установените срокове (1-30 юни и 1-31 декември). За целта той следва да попълни регистрационна форма за първоначален избор на ОПЛ. Извън регламентираните срокове здравноосигуреният гражданин също може да осъществи нов избор на личен лекар с регистрационна форма за постоянен избор на ОПЛ - при промяна на настоящия си адрес или при прекратяване на договора на досегашния му личен лекар. Когато здравноосигурен гражданин пребивава в друго населено място за период от един до пет месеца, трябва да направи временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото, извън постоянното си местоживеене. Изборът се осъществява с регистрационна форма за временен избор на ОПЛ. Когато здравноосигурен гражданин пребивава в друго населено място за срок до един месец и се налага да получи медицинска помощ, може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар. При представяне на здравноосигурителната си книжка, пациентът заплаща на лекаря само потребителска такса. Ако му бъде поискано да заплати за оказаната медицинска помощ, той трябва да изиска от лекаря финансов документ за платените суми.

   

0 коментарa

Виж още