Преглед на старозагорския печат 19 юли 2013

Преглед на старозагорския печат 19 юли 2013

„Мюфтийството може да си вземе Ески Джамия?”, е водеща тема в днешния брой на всекидневника „Старозагорски новини”. Култовият комплекс "Ески Джамия" в Стара Загора, който в момента функционира като Музей на религиите, може да бъде предаден като собственост на Мюсюлманско изповедание - София, или Главно мюфтийство. Това ще стане, ако бъде приет проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, публикуван на сайта на Народното събрание. Вносители са депутатите Михаил Миков от БСП, Йордан Цонев от ДПС, Павел Шопов от "Атака", Хюсеин Хафъзов от ДПС и Васил Антонов от БСП. Според законопроекта в чл. 21 се създава нова ал. 3, която гласи: "Правото на собственост върху манастири, храмове и молитвени домове, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени, може да принадлежи на Българската православна църква - Българска Патриаршия, на регистрираните вероизповедания и съответно на техните местни поделения. Правото на собственост върху тези обекти не може да бъде придобивано по давност от други субекти, извън посочените в изречение първо". Това на практика означава, че ако промените в закона бъдат приети, т.нар. култов комплекс "Ески Джамия" трябва да бъде предаден във владение на Главно мюфтийство, независимо дали има нотариален акт за имота. На 10 юни т.г. със свое определение Старозагорският окръжен съд прекрати производството по иска за собствеността на Ески джамия в Стара Загора. Делото бе образувано по молба на Мюсюлманско изповедание - София, представлявано от главния мюфтия Мустафа Хаджи от 21.12.2012 г. Ответник е държавата, чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството в лицето на областния управител на Стара Загора. Предявеният иск е за предаване владеенето върху недвижим имот - култов комплекс "Ески джамия" в град Стара Загора, заедно с прилежащия терен от 529 кв.м, върху който е построена джамията. Мюсюлманското изповедание настоява още да бъде обезсилен актът за държавна собственост на имота от 13.01.2009 г. Мюфтийството обаче не е представило документ за собственост, затова с определение от 20.05.2013 г. съдът му е дал едноседмичен срок да представи нотариален акт, както и конкретни юридически факти, които да потвърдят, че е собственик на този имот. След изтичането на срока ищецът не е представил изискваните от съда доказателства, че е правоприемник на местната мюсюлманска община Стара Загора, за която се твърди, че е управлявала и стопанисвала джамията. Освен това не е представен и нотариалният акт, от който твърди, че черпи правата си на собственик. Затова съдът е преценил, че искът е преждевременно предявен, което налага производството по делото да бъде прекратено, уточнява всекидневникът. „Според Министерството на културата: Всички законодателни разпоредби за избор на директор на Операта са спазени”, е друг акцент в броя. По повод запитвания от медии за конкурса за директор на Държавната опера в Стара Загора, пресцентърът на Министерството на културата предостави вчера следната информация, която „Старозагорски новини” публикува без редакторска намеса. "Конкурсът за директор на Държавната опера в Стара Загора е проведен в пълно съответствие с всички законодателни разпоредби, посочени в Закона за закрила и развитие на културата, Кодекса на труда и Наредба Н-4 от 2007 година за провеждане на конкурси за директори на държавни културни институти. Изискването на Наредба Н-4 е Комисията за провеждане на конкурса да бъде от най-малко 7 души. С оглед на максимално широко представителство и прозрачност, Комисията за конкурса за директор на Държавната опера в Стара Загора се състои от 14 души. В състава й са шестима изтъкнати външни експерти в областта на музикалното и танцовото изкуство, представители на синдикатите (определени от централните им ръководства) и представител на работодателската организация БАРОК, както и представител на община Стара Загора." На 17 юли т.г. синдикатите на Операта изпратиха до медията прессъобщение, в което се съобщава за организиране на подписка сред гражданите на Стара Загора в защита на "нарушените демократични принципи за подготовка и провеждане на конкурса. Липсва прозрачност. Налице е нарушаване на Закона за конфликт на интереси при съставяне на комисията за оценка на кандидатите. Не е взето под внимание и не е съгласувано с общинската администрация предложението за издигане на кандидатура на директор на 90-годишната ни Опера, за която ежегодно от общинския бюджет се отделят около 1.5 млн. лв. за поддръжката й като общинска база за културни дейности", посочва всекидневникът. И още в броя – „Добра житна реколта, но с ниска цена, прогнозират зърнопроизводители”. 367 килограма от декар е средният добив при пшеницата тази година, сочат предварителните данни в края на жътвата в Старозагорския регион. Общо 463 062 дка с жито са засети в областта, като 80% от тях вече са ожънати. Средният добив при ечемика е 376 кг/дка, съобщиха за "Старозагорски новини" от Областна дирекция "Земеделие". Вече са ожънати почти всички 149 439 дка, засети с тази зърнена култура в региона. Реколтата тази година е почти колкото и миналогодишната, коментира председателят на Тракийския съюз на зърнопроизводителите Иван Генчев. Според него там, където са паднали по-обилни дъждове, средният добив при житото е стигнал до 400 кг/дка. През 2012 г. средно 354 кг/дка пшеница бяха прибрани в областта. Проблемът тази година е изключително ниската изкупна цена на зърното, коментира Иван Генчев. 300 лева за тон хлебна пшеница и 290 лв./т фуражна предлагат търговците. Цената е много по-ниска от миналогодишната, когато житото се изкупуваше на 400 - 420 лв./т.

   

0 коментарa

Виж още