Преглед на старозагорския печат 16 август 2013

Преглед на старозагорския печат 16 август 2013

„Ще сменят ръководството на МБАЛ "Киркович" днес. В болницата са в неведение”, е водещo заглавие във вестник ”Старозагорски новини”. За днес от 10.00 часа е насрочено извънредно Общо събрание на акционерите на най-голямата болница в областта - МБАЛ "Киркович" (Университетска) в Стара Загора. В дневния ред е включена една-единствена точка – Промяна в състава на Съвета на директорите. Мажоритарният собственик, държавата в лицето на Министерството на здравеопазването, което след последното увеличение на капитала държи 81% от дяловете, е направило предложение в Съвета на директорите да бъдат включени двама нови членове. Това са проф. Петрана Чакърова, ръководител на клиника "Детски болести", и д-р Мариус Кирков, ординатор в Неврохирургично отделение, настоящ общински съветник от БСП в Общински съвет - Стара Загора. Вчера никой в МБАЛ "Киркович" не знаеше, какво ще се случи на извънредното Общо събрание - от колко членове ще е бъдещият Съвет на директорите и дали ще бъде избран нов изпълнителен директор. Към настоящия момент Съветът на директорите се състои от 5 човека - Зоя Вълева от МЗ, която е негов председател, д-р Петър Атанасов, изп.директор на болницата, доц.Мая Гълъбова, декан на Медицинския факултет в Тракийския университет, доц.Александър Юлиянов, ръководител на Клиниката по хирургия, и доц.Йовчо Йовчев, гл.асистент в същата клиника. Най-вероятно днес двама от тях ще бъдат освободени, тъй като здравното заведение няма финансовата възможност да издържа директорски борд от 7 човека. Не е изключено съставът му да бъде редуциран на трима. Според последните данни на Министерството на здравеопазването, МБАЛ "Киркович" (Университетска) е на второ място в Топ 10 на лечебните заведения с най-много задължения - 24.7 млн.лв., към 30 юни 2013 г. и на първо място с най-много просрочени задължения - 17.3 млн.лв. към същата дата. Основната причина за голямата задлъжнялост е т.нар. структурна реформа, реализирана през м.септември миналата година, когато бяха обединени МБАЛ "Киркович" и УМБАЛ (Университетска болница). Със сливането дълговете на двете болници се сумираха и най-голямото лечебно заведение в областта се оказа в невъзможност да стопи натрупаните пасиви, въпреки многобройните положителни опити от ръководството му в тази насока. Очакваната помощ от държавата не се случи, тоест тя не даде и една стотинка за структурната реформа по време на криза, въпреки обещанията. Нещо повече, държавата увеличи дяла си с предоставените на болницата средства за пребазирането на Акушеро-гинекологичния комплекс, за сметка на останалите акционери - общините от Старозагорска област. Безспорен е фактът, че като мажоритарен собственик, притежаващ 81%, Министерството на здравеопазването може да си слага каквото си иска ръководство на болницата. Това обаче едва ли ще помогне за финансовия й стабилитет при действащия монопол на Здравната каса и при задължението на МБАЛ "Киркович" да не връща нито един здравнонеосигурен пациент, за разлика от частните лечебни заведения. „Делото за Ески джамия започва отново през септември”, пише още вестникът. Съдопроизводствените действия по делото за собствеността на Ески джамия в Стара Загора ще започнат най-вероятно в средата на септември, съобщи Тоньо Тонев, председател на Окръжен съд - Стара Загора. На 23 юли т.г. Пловдивският апелативен съд върна делото на Старозагорския окръжен за продължаване на действията по него. Делото в Пловдив бе образувано по жалба на Мюсюлманско изповедание (Главно мюфтийство) против определение от 10 юни 2013 г. на Старозагорския окръжен съд. Искът на Мюфтийството е за предаване владеенето върху недвижим имот - култов комплекс "Ески джамия" в град Стара Загора, заедно с прилежащия терен от 529 кв.м, върху който е построена джамията. Освен това се настоява да бъде обезсилен актът за държавна собственост на имота от 13 януари 2009 г. Старозагорският окръжен съд прекрати делото с мотива, че ищецът Мюсюлманско изповедание не е представил доказателства за правоприемственост между него и местната мюсюлманска община Стара Загора, за която се твърди, че е управлявала и стопанисвала Ески джамия. Според пловдивските магистрати обаче, дори и в хода на производството ищецът да не докаже приемство, това би могло да доведе до отхвърляне на претенцията, но не и до прекратяване на производството по делото. Освен това ищецът е представил и постановеното вече решение на Софийски градски съд от 04 юни 2013 г. за установена правоприемственост. Исканията да бъде върната Ески джамия на мюсюлманската общност предизвикаха сериозна полемика сред старозагорци в последните дни. Хората настояват да се вземат адекватни мерки, за да остане Ески джамия Музей на религиите, с който всички се гордеят. „Бизнесменът Чавдаров ще лежи 5 г. в затвора. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване”, е друго водещо заглавие във вестника. Старозагорският окръжен съд потвърди окончателно присъдата от пет години лишаване от свобода ефективно за небезизвестния бизнесмен от Стара Загора Николай Чавдаров. Той е признат за виновен по чл. 211 от Наказателния кодекс като извършител на измама в особено големи размери. Освен това той ще трябва да плати над 250 хил. лв. заедно с лихвите по граждански искове на измамените фирми. Според съдебното разследване, Чавдаров се представял за пълномощник на фирмата на баща си и вземал стоки от различни фирми с обещание да ги плати. Бизнесмените ги давали, бeз да се усъмнят, защото бащата се ползвал с доверие в бизнессредите в Града на липите. Според съдебно-счетоводната експертиза общата стойност на щетите от неговите действия възлиза на 850 714 лева, а реално причинената щета - без нереализираната заявка от 18 февруари 2010 г. - на 630 485 лева. Чавдаров е признат за виновен затова, че през периода от 30 юли 2007 г. до 17 март 2008 година в град Раднево и в Стара Загора е заблудил представители на различни фирми, че ще плати поръчаните и получени от него стоки. От "Мобилтел" - 116 броя мобилни апарати, от "Новотехпром" - 28 460 кг пластифицирана профилирана ламарина, от "Багира" - пароструйки, инвертек, моторни помпи, гайковерти, компресори и др., от "Елсвет" - кабели и елматериали, от "Нидея ком" - кабели, и от "Инмат" - Раднево - инертни материали. Освен че ще лежи в затвора, Чавдаров ще трябва да плати на "Мобилтел" сумата от 51 252 лв., на "Нидея" - 78 383 лв., на "Новотехпром" - 63 181.20 лв., на "Елсвет" - 58 863 лв., представляващи причинени имуществени вреди ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата. Това е втора присъда на Чавдаров по същото дело. Първата бе постановена през 2009 г. от Районния съд в Стара Загора. Той обаче я обжалва пред Окръжния съд, който отмени присъдата и върна делото отново в Районния. Сега решението на Окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Пред съда Чавдаров обяснил като причина за поведението си средата, в която е попаднал. Според съдиите обаче това не го оневинява. По делото е безспорно установено, че подсъдимият лично, а не чрез друго лице, е уверявал всеки от потърпевшите и ги е мотивирал да се разпоредят с имущество, формирайки у тях неверни представи, като е действал с ясното съзнание, че няма възможност да заплати получените стоки. Според съда, Чавдаров е действал по една и съща схема при всеки един от случаите и поведението му сочело единствено стремеж за лично облагодетелстване по престъпен начин. Магистратите са сметнали, че престъплението, извършено от Чавдаров, се характеризира с висока степен на обществена опасност, заради което са го наказали с лишаване от свобода за 5 години.

   

0 коментарa

Виж още