По какъв начин ни се отразяват излишните мазнини? (СНИМКА)

По какъв начин ни се отразяват излишните мазнини? (СНИМКА)

След редица нови изследвания учени са открили доказателства, че излишните килограми дават отражение върху функционирането на човешкия мозък. Оказало се, че хората с наднормено тегло които са на средна възраст имат същото количество бяло вещество в мозъка като на слаб човек по-възрастен от тях с цели 10 години.

Според специалистите от научното издание „Сайънс алърт“, ако резултатите от проучването им бъдат потвърдени и затлъстяването в действителност играе сериозна роля по отношение стареенето и свиването на човешкият мозък, това ще доведе след себе си много промени в здравословното хранене и начин на живот в идните поколения.

Един от участващите в проучването изследователи - Лиса Ронан от университета в Кеймбридж, заяви, че при процеса на стареенето мозъците ни естествено намаляват своят размер, но до момента не е било ясно защо индивидите с наднормено тегло страдат от по-голяма редукция в количеството на бялото вещество и допълни, че единствено можем да предполагаме дали наистина теглото над нормата предизвиква тези промени или самото то е следствие от изменения в мозъка.

В добилото популярност изследване са взели участуе 527 души,  чиято възраст е между 20 и 87 години. Резултатите от проучването са разпределени в две групи според индекса на телесната маса на хората.

При сравняването на бялото мозъчно вещество изследователите установили, че съдейки по мозъците на хората с наднормено тегло  и сравнявайки количеството бяло мозъчно вещество на тези в норма, мозъците на по—пълните хора били с приблизително 10 години по-възрастни от тези на хората на същата възраст, но с нормално тегло.

Казано другояче, един 40 годишен по-пълен от нормалното човек, вероятно ще има същото количество бяло вещество като 50-годишен, но слаб човек.

Проучванията са показали също, че макар бялото вещество да намалява, е нямало признаци за намаляване и на когнитивните способности на индивида с наднормено тегло. Анализът е направен посредством IQ-тест.

Важно е да се отбележи, че редуцирането на веществото се открива само при хора които са на средна възраст и в нито един случи при изследване на по-млади хора.

Всички резултати са подробно описани в „Невробиология на стареенето“.

 

Източник: vesti.bg

   

0 коментарa

Виж още