Платиха субсидиите за клане на говеда

Платиха субсидиите за клане на говеда

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) преведе финансова помощ в размер на 340 900 лв. по схемата за национални доплащания за клане на говеда, обвързана с производството, съобщиха от фонда. Субсидията получиха 131 бенефициенти, които са спазили изискванията по схемата. Право на подпомагане имат земеделските стопани, които предадат за клане на кланица, изнесат или предадат за износ в трета държава най-малко пет от следните категории говеда: бици, волове, крави и юници на възраст над осем месеца, както и телета на възраст до осем месеца и с кланично тегло до 185 кг. Схемата за национални доплащания за клане на говеда, обвързана с производството, се прилага за втора година.

   

0 коментарa

Виж още