От 27 април данните по Декларация 1 и 3 ще се подават чрез Интернет страницата на НАП

От 27 април данните по Декларация 1 и 3 ще се подават чрез Интернет страницата на НАП

От 27 април /понеделник/ осигурителите и самоосигуряващите се лица ще подават в НАП Декларация 1 (декларация за осигурените лица) в нов файлов формат, съобщават от Централното управление на Националната агенция за приходите. Това се налага, тъй като от 24 април декларациите образци 1 и 3 ще се обработват през софтуера за управление на приходите на Националната агенция за приходите, а не през информационната система на НОИ, както беше до сега. Структурата и формата на файла за подаване на данни в електронен вид по Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице”, както и програмен продукт за генерирането на данните са публикувани в интернет страницата на НАП – www.nap.bg. За да бъде гарантирана успешната обработка на данните, от НАП съветват работодателите да обърнат внимание на няколко неща. На първо място това е вярно и точно вписване на имената и идентификационните данни на лицето, за което се подава информацията. Освен това е задължителна проверката за съвпадение на идентификатора ЕГН, ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП с изписаните имена От понеделник подаването на Декларация образец 1 и Декларация образец 3 ще става само чрез Интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Лицата, които са заявили, че ще подават осигурителни декларации по Интернет пред НАП, ще получат автоматично права и ще могат да подават декларации образци 1 и 3 по Интернет, чрез новите електронни услуги на www.nap.bg. Ново заявление е необходимо да се подаде само в случай, че не e заявено подобно желание пред НАП. От НАП предупреждават, че във връзка с извършването на необходимите технически дейности за преход от информационната система на НОИ към Софтуера за управление на приходите в НАП, за периода от 25 до 27 април 2009 г. е възможно да се получи забавяне в обработката на подадените по Интернет други декларации и документи.

   

0 коментарa

Виж още