Общинският съвет в Бургас ще проведе заседание

Общинският съвет в Бургас ще проведе заседание

В Бургас днес ще се проведе 13-то заседание на Общинския съвет. Общинските съветници ще се съберат от 10.00 часа в зала „Георги Баев” на Културен център „Морско казино”. В дневния ред на заседанието са предвидени 67 точки. Първата е от кмета Димитър Николов и е отчет за изпълнението на бюджета по приходите и разходите на община Бургас към 30 юни тази година. Съветниците ще решават за извършването на промени в утвърдената рамка на бюджета. Ще бъдат разгледани основните месечни работни заплати на кметовете на кметства. В дневния ред е включена докладна записка, според която преименуването на улици вече ще става със съгласието на живеещите там. Ще се решава и дали ще бъде учредено сдружение с нестопанска цел „Асоциация за развитието на културата на Бургас и бургаски регион“ за координиране на дейностите, свързани с кандидатурата на Община Бургас за „Европейска столица на културата“, подкрепена от общините Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Средец, Сунгурларе и Царево. Ще бъде разгледана и докладната на кмета Димитър Николов за внасяне на предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на деца сираци. Отново на дневен ред ще е изборът на обществен посредник. Ще бъде разгледано предложението на заместник-кмета Йорданка Ананиева за предоставяне на помещения в Общински детски комплекс – Бургас за изграждане на регионален център по кариерно ориентиране на ученици на територията на общината. Общинският съвет ще гласува и образуването на 47 паралелки с по-малко от необходимия брой ученици в тях. Кметът Димитър Николов предлага разкриване на социална услуга „Дневен център” за стари хора и финансирането му като държано делегирана дейност. Съветниците ще гласуват полугодишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Бургас. Ще бъде направен избор на управители на няколко общински здравни заведения. Общинските съветници от „Демократична коалиция” предлагат да бъде изграждане на монумент на жертвите на комунизма. Съветниците от НФСБ отново настояват за прекратяване договора за концесията за подземния паркинг на площад „Св.Св. Кирил и Методий“.

   

0 коментарa

Виж още