Общинските съветници в Столичен общински съвет отложиха точката за увеличаване капитала на "Общинска банка"

Общинските съветници в Столичен общински съвет отложиха точката за увеличаване капитала на "Общинска банка"

Общинските съветници в Столичен общински съвет отложиха точката за увеличаване капитала на "Общинска банка". Докладът относно утвърждаване на оценка по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон на апортна вноска за увеличаване капитала на „Общинска банка” АД и за свикване на Общо събрание на акционерите на банката за увеличаване на капитала и приемане на изменение и допълнение на Устава е внесен от зам.-кмета по финанси Дончо Барбалов и общинския съветник Орлин Алексиев. Вносителят Орлин Алексиев предложи докладът да бъде отложен за следващо заседание на съвета, защото общинските съветници са прекалено малко, поради отсъствието на групата на БСПС. Гласуваха 37 общински съветници, от които 37 „за”.

   

0 коментарa

Виж още