Общинските съветници в Стара Загора единодушно подкрепиха зоните за въздействие в Интегрирания план за развитие на града

Общинските съветници в Стара Загора единодушно подкрепиха зоните за въздействие в Интегрирания план за развитие на града

С пълно единодушие от 46 гласа –„за“ общинските съветници в Стара Загора подкрепиха внесеното допълнително в дневния ред предложение за одобрение на трите зони за въздействие, предвидени в Интегрирания план за развитие на Стара Загора. Преди гласуването Кметът Живко Тодоров определи предложението като „една от най-важните точки, които въобще досега са влизали на заседание в Общинския съвет“. По думите му, с това решение се утвърждават зоните, които да бъдат основата на усвояване на европейските средства след 2014 г. „Налага се всичко да се случва бързо, защото има необходимост от засилване на процеса по изпълнение, тъй като до 2013 г. трябва да имаме готов, мотивиран План за градско възстановяване и развитие. В тези три зони ще бъдат насочени средствата от Оперативните програми през следващия програмен период“, мотивира предложението Тодоров. Той изрази задоволство от работата на изпълнителя на проекта ДЗЗД „Трейс проект“ с председател арх. Константин Косев, който е роден и работил в Стара Загора. „Всичко е направено на професионална основа, без политически елементи или опит за непрофесионално въздействие върху вземане на решенията. Смятам че определените зони са добри. Те са съобразени с обективни обстоятелства“, увери още кметът. Той обясни принципа, по който работната група с председател главният архитект Иван Кирчев, е одобрила трите възможни зони на въздействие, в които ще бъдат изпълнявани проекти с финансиране по оперативните програми през периода 2014-2020 г. Зоната на публични функции с висока обществена значимост обхваща централната градска част, обособена между булевардите „Славянски“ и „Партриарх Евтимий“, улиците „Августа Траяна“ и „Отец Паисий“, включително парк „М. М. Кусев“, Спортен комплекс „Берое“ и Станционната градина. Като зона с потенциал за икономическо развитие е определена зоната на юг от ж.п.линията, Западната и Източната индустриална зона, кв. АПК, до кв. „К. Ганчев“. Третата зона е с преобладаващо социален характер и обхваща територията, ограничена от изток от улица „Д. Стаев“ включително, ул. „Д-р Т. Стоянович“ включително, от север бул. „Ген. Столетов“ включително, ул. „Армейска“ включително, бул. „Кап. Петко войвода“ включително и по регулационната граница на кв. „Три чучура- север“, застроената част на кв.„Железник“, от юг по бул. „Славянски“ включително и по регулационната граница на кв. „Казански“, кв. „Три чучура-юг“ и бул. „Европа“ включително, от запад – регулационната граница на кв. „Железник“ и района на Студентски град. Зоната включва кварталите: кв. „Три чучура- север“, кв. „Три чучура“, кв. „Три чучура- юг“, кв. „Казански“, застроената част на кв.„Железник“ и Студентски град, включително бул. „Европа“. Арх. Кирчев обясни, че при избора на зоните работната група, съставена от специалисти от различни области, е трябвало да съблюдава не само изискванията на градоустройството, но и конкретни приоритети, цели и мерки за повишаване на квалификацията, социални и образователни мерки и т.н.Обхватът на тези зони беше дефиниран и от това ,че те трябва да се докажат пред управляващия орган, обясни още гл. архитект. Той поясни, че зоните са определени след подробен целеви анализ на социалните, икономическите, демографските и екологичните проблеми, както и проблемите на градската среда. Проведени са анкети с хората, обществено обсъждане, дебати с три фокус-групи, Втора допълнителна точка в дневния ред на сесията внесе общинският съветник Илия Златев /Коалиция "БСП и ПБС"/ с предложение за удължаване срока на действие на договора на концесионера по чистотата „Нелсен чистота“. В хода на дискусиите стана ясно, че договорът е изтекъл на 26.06.2012 г. и е задвижена процедура за избор на нов изпълнител. Според кмета Живко Тодоров казусът е юридически и трябва да бъде обсъден от юристите на ОбС. Той отправи критики към концесионера относно техниката за зимно почистване и нейните качества. „В процедурата по избор сме заложили стандарт „Евро- 4“, обясни Тодоров. Въпреки проведената консултация на председателския съвет, по време на 15-минутната почивка, решение по предложението не беше взето и то бе отложено за следващата общинска сесия. Общо 46 точки съдържа предварително обявения дневен ред на XIII-то редовно заседание на ОбС, като последната включва питания на общински съветници.

   

0 коментарa

Виж още